5 tips för att kommunicera hållbarhet

5 feb, 2016

Hållbarhet blir allt viktigare för företag som vill framstå som seriösa och “goda”. Och vem vill inte det? Efter kvalitet och pris är ansvarstagande en av de viktigaste faktorerna när kunder väljer varumärke. Har man möjlighet att välja vill de flesta av oss hellre göra affärer med företag vi litar på och som upplevs som sympatiska. Därför är det viktigt att verkligen tänka igenom hur man ska kommunicera hållbarhet.

Läs hela

Big data och machine learning förändrar healthcare

28 jan, 2016

Den digitala transformationen revolutionerar hälso- och sjukvården. Big data och machine learning ger helt nya förutsättningar för innovationer inom healthcare. När nu big data kan kompletteras med machine learning, en typ av artificiell intelligens där datorer lär sig utan noggrann förprogrammering, hamnar hälso- och sjukvården i digitaliseringens absoluta framkant.

Läs hela

Corporate storytelling gör varumärket personligare

21 jan, 2016

Corporate storytelling används för att koppla ett varumärke till en berättelse för att personifiera och berika det. Den stora fördelen med corporate storytelling är att information som presenteras med dramaturgiska inslag är lättare att minnas och väcker större känslomässigt engagemang hos mottagaren. Praktexemplet på corporate storytelling brukar tillskrivas IKEA och i detta inlägg tittar vi närmare på vad som gör deras story så bra.

Läs hela

Hur fungerar förändringskurvan?

13 jan, 2016

Du har säkert hört talas om förändringskurvan, the transition curve eller the change curve som den oftast kallas på engelska. Förändringskurvan är ett användbart verktyg när du ska leda en förändring, oavsett om det gäller en enskild individ, ett team eller en hel organisation. Men hur fungerar den? Vad upplever man som deltagare i processen i respektive steg? Och vad är det viktigt att tänka på för dig som ledare?

Läs hela

Lönar sig kreativ kommunikation?

10 jan, 2016

Kreativ kommunikation är ett begrepp som föddes i USA under 60-talet. Innan dess bestod reklam i stor utsträckning av rak kommunikation där produktfördelarna radades upp och fokus låg på förnuftig argumentation (som i en annons för Kexchoklad 1940: ”Härlig proviant för skidfärden och långpromenaden”).

Läs hela

Så lyfter content ditt varumärke

7 jan, 2016

Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring, har varit ett av de hetaste buzzworden de senaste åren. Men inte utan anledning. Tiden då traditionell reklam ensamt kunde förflytta ett varumärke är förbi. Idag gäller det snarare att inte göra reklam, det kan upplevas både otidsenligt och påträngande. Konsumenterna styr och bestämmer åt vilket håll kommunikationen ska gå, vilket för tillfället är mot bra innehåll.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication