Så påverkas kommunikationsbranschen av GDPR

12 sep, 2017

I nästan 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt vem som får hantera vilken typ av personuppgifter. I maj nästa år blir det ändring på det, när den nya, strikta dataskyddslagen GDPR träder i kraft. GDPR står för general data protection regulation och reglerar hur information som direkt eller indirekt kan knytas till en person får lov att användas. Lagen innebär stora förändringar för de flesta företag, men kanske särskilt för oss som arbetar med kommunikation och marknadsföring och är i behov av kontaktuppgifter.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication