Förändra bilden av ditt varumärke med PR

26 sep, 2017

När man som organisation står inför att förändra bilden av sitt varumärke är PR ett otroligt användbart verktyg. Det kan handla om att den egna bilden av varumärket inte stämmer överens med bilden som kunderna eller allmänheten har. Det kan också handla om en vilja att förflytta varumärket från en position till en annan, som kanske inte är förknippad med hur folk ser på varumärket idag. Oavsett vilken typ av förflyttning som är aktuell gäller det att försöka förstå varför bilden ser ut som den gör idag och hitta sätt att förändra den till att motsvara dina förväntningar. I dagens inlägg fördjupar vi oss mer i hur man kan förändra bilden av ett varumärke med PR.

Läs hela

Så förbereder du ditt PR-arbete

23 aug, 2017

Alla organisationer borde arbeta med PR på ett eller annat sätt, men det är inte alla som är medvetna om det. PR bygger både varumärken och driver försäljning. Men framför allt så placerar det företag och organisationer i människors minnen. För den som är i startgroparna med sitt PR-arbete finns det en hel del att göra. Det krävs research och utvärdering av både den egna positionen och prestationen och konkurrenternas. Dessa förberedelser kan delas upp i en strategisk och en praktisk del, där den strategiska lägger grunden för utformningen av den praktiska. I veckans blogginlägg har vi tagit fram en checklista till er som ska påbörja ert PR-arbete.

Läs hela

5 misstag att undvika när du skriver pressmeddelande

8 aug, 2017

När det händer något nytt och spännande i företaget är det både viktigt och roligt att berätta det för omvärlden! För att få utrymme i media och därmed nå en stor grupp människor brukar det ofta vara bra att använda sig av ett pressmeddelande. Ett pressmeddelande är, för den mindre insatte, en slags färdig nyhetsartikel som skickas till nyhetsredaktioner för publicering. Ett lyckat pressmeddelande handlar om något som väcker intresse och nyfikenhet hos läsaren, oavsett om hen tillhör allmänheten eller en smalare grupp. Men det finns vissa fallgropar som kan hindra även den mest intressanta nyhet från att väcka uppmärksamhet. Här berättar vi hur du kan ta dig förbi dem och nå större framgång med ditt pressmeddelande.

Läs hela

Hur ta fram ett tillförlitligt PR-värde?

28 jun, 2017

Det är en gammal sanning att det som mäts också blir prioriterat. Oavsett om det är sant eller inte så är det viktigt för alla att visa på värdet av sitt arbete. Det finns ett behov av att räkna fram ett ROI, return on investment, för att avgöra om den satsning man gjort varit lönsam och om man ska fortsätta med den. PR-branschen har alltid brottats med den problematiken. Hur utvärderar man egentligen en PR-insats och vad är ett PR-värde?

Läs hela

Så använder du PR för att förbättra din SEO

22 maj, 2017

SEO, eller sökmotoroptimering, har blivit ett framgångsrikt verktyg för företag att driva trafik till den egna hemsidan och därigenom inleda den digitala kundresan. Det finns många sätt att arbeta med sin egen webb för att bli sökbar, men i takt med att allt fler företag inser vikten av sökmotoroptimering krävs det också mer av din hemsida för att den ska bli hittad. Då räcker det inte längre med så kallad onpage-optimering, d.v.s. att aktivt analysera sökbeteenden och använda sig av utvalda sökord. Istället är det dags att använda sig av offpage-optimering och kombinera PR och SEO i ditt arbete för att få andra att länka till din sida.

Läs hela

Förändra världen och ditt varumärke med värdeskapande kommunikation

17 apr, 2017

De senaste åren har det blivit allt vanligare att arbeta med värdeskapande kommunikation, det vill säga att försöka skapa en relation med målgruppen genom skapa kommunikation som på något sätt bidrar till samhället. Ett exempel är Trygg-Hansas hyllade kampanj ”Don’t Drink and Dive”, vars syfte var att upplysa folk om riskerna med att bada när man druckit alkohol. Trygg-Hansa säljer försäkringar, men ville i sin kampanj förmedla kunskap om hur man kan undvika drunkningsolyckor. Folkbildning, kort och gott.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication