Kriskommunikation – så hanterar du media i krissituationer

23 mar, 2017

Alla typer av organisationer riskerar att hamna i någon form av blåsväder, oavsett hur bra man sköter sig i det stora hela. När den kritiska journalisten ringer och ber om en kommentar är det många som helst vill stoppa huvudet i sanden. Ett sådant beteende riskerar att underminera tilliten till företaget helt och hållet. Istället bör man som företagare se möjligheterna i en nära kontakt med media. Det är trots allt en kanal som når en oerhört bred publik. God kriskommunikation i media är helt avgörande för huruvida en organisation lyckas upprätthålla, och ibland även förstärka, allmänhetens förtroende.

Läs hela

Vad bör en krisplan innehålla?

19 jan, 2017

När en kris drabbar företaget kan även den mest kallsinniga chef tappa huvudet och börja prioritera fel. Då är det viktigt att ha en krisplan som hjälper en att veta hur man bör agera och i vilken ordning. Nedan kan du i korta drag läsa vad en krisplan bör innehålla.

Läs hela

Kriskommunikation i fem steg

19 feb, 2016

När en kris uppstår tvingas organisationen till kriskommunikation. Det kan finnas många orsaker till krisen, men det som ofta är mest avgörande för skadan är hur organisationen kan hantera krissituationen. Opinion mot ett bolag skapas och sprids snabbt när någon oegentlighet uppdagas. Det bästa är därför att så långt som möjligt undvika krissituationer genom att kontinuerligt analysera möjliga riskområden i verksamheten – och undvika dem. Men även om ni gör det kan det ändå inträffa något som kräver kriskommunikation, och då är det viktigt att vara förberedd och ha en plan för hur ni ska agera.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication