6 tips för din nästa mässa

6 maj, 2016

Att delta i en mässa är ett bra sätt att initiera en personlig kontakt med potentiella kunder. Mässan är en beprövad marknadsaktivitet och en viktig säljkanal i flera branscher. I Sverige anordnas årligen ett flertal större mässor, och våra mässanläggningar är internationellt välkända, till exempel Svenska Mässan och Stockholmsmässan. På en mässa kan företag sprida kännedom om varumärket och initiera nya kundrelationer. Många företag deltar regelbundet i mässor för att skapa goodwill, hitta sponsorer och samarbetspartners eller visa sin kunskapsledande position. Här kan du läsa några tips på hur man genomför en bra mässaktivitet.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication