Dags att lyfta din årsredovisning till nästa nivå?

31 aug, 2022

En årsredovisning idag är så mycket mer än bara siffror och ekonomi. För många bolag är det ett av de viktigaste verktygen för att beskriva resan framåt, syftet, visionen och kärnverksamheten för en allt bredare målgrupp. Vilket i sin tur ställer nya och tuffare krav på design, upplägg och lättillgänglighet.

Läs hela

Vad är viktigt i en årsredovisning?

29 apr, 2022

Syftet med en årsredovisning är i grunden att förmedla en överskådlig och rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat. Men en årsredovisning kan vara långt mycket mer än bara en redogörelse för det gångna året. Om man håller sig inom ramarna finns det stora möjligheteter att göra redovisningen till en hörnsten i bolagets interna och externa imageskapande och varumärkes byggande kommunikation. Här beskriver vi vad en årsredovisning ska och bör innehålla för att fylla sitt syfte.

Läs hela

Vad innebär ESEF för din nästa årsredovisning?

13 aug, 2020

Nu finns det en ny EU-anpassad regel om elektronisk rapportering för svenska börsnoterade bolag. Istället för en PDF ska bolagen nu skicka in årsredovisningen i XHTML-format tillsammans med bolagets XBRL-taxonomi till Finansinspektionen. Låter det krångligt? Lugn, vi försöker reda ut begreppen.

Läs hela

Dags för nästa årsredovisning. Vilka trender är det egentligen som gäller?

7 maj, 2019

Så fort bläcket torkat i den analoga redovisningen eller alla ettor och nollor lugnat ner sig i den digitala, då är det dags att ta itu med nästa års publikation. Varje år samma process. Men med jämna mellanrum kan det vara bra att stanna upp och reflektera, innan du fortsätter springa. Vad skulle du kunna göra annorlunda? Vet du hur många som läser eller besöker redovisningen? Utnyttjar du innehållet i era andra kanaler? Vilka delar skulle du kunna förbättra?

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication