Kriskommunikation – så hanterar du media i krissituationer

23 mar, 2017

Alla typer av organisationer riskerar att hamna i någon form av blåsväder, oavsett hur bra man sköter sig i det stora hela. När den kritiska journalisten ringer och ber om en kommentar är det många som helst vill stoppa huvudet i sanden. Ett sådant beteende riskerar att underminera tilliten till företaget helt och hållet. Istället bör man som företagare se möjligheterna i en nära kontakt med media. Det är trots allt en kanal som når en oerhört bred publik. God kriskommunikation i media är helt avgörande för huruvida en organisation lyckas upprätthålla, och ibland även förstärka, allmänhetens förtroende.

Läs hela

Så gör du för att samarbeta med influencers

6 mar, 2017

Influencers är ett av de nya modeorden inom kommunikation. Paraplybegreppet inkluderar personer som har egna digitala kanaler med många följare, från Instagramfenomen till bloggare och YouTubers. Gemensamt för de olika kategorierna är att de alla utövar stort inflytande över sina följare. Genom utvecklade redaktionella samarbeten kan just ditt varumärke nå fram till rätt målgrupp, samtidigt som du förstärker din trovärdighet och identitet.

Läs hela

Opinionsbilda med sociala medier

13 feb, 2017

Ett bra sätt att väcka uppmärksamhet är att ta ställning i ett aktuellt ämne. Syftet med att opinionsbilda kan vara att lyfta upp en fråga på den politiska agendan, men precis lika gärna att bygga sitt varumärke eller att skapa medvetenhet om ett problem som man har en lösning till. Tack vare sociala medier är det idag enklare än någonsin att komma i kontakt med både beslutsfattare och den breda allmänheten. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att olika kanaler fyller olika funktion. Genom att anpassa budskapet efter de olika medium som man använder sig av blir opinionsbildningen mer effektiv.

Läs hela

Vad bör en krisplan innehålla?

19 jan, 2017

När en kris drabbar företaget kan även den mest kallsinniga chef tappa huvudet och börja prioritera fel. Då är det viktigt att ha en krisplan som hjälper en att veta hur man bör agera och i vilken ordning. Nedan kan du i korta drag läsa vad en krisplan bör innehålla.

Läs hela

Detta måste du känna till om journalister

22 dec, 2016

Nedskärningar på redaktionerna och högre krav på att skapa innehåll för fler kanaler. Det är verkligheten för många journalister idag. Vi har tittat närmare på journalistens roll i det nya medielandskapet. Som PR-ansvarig, kommunikatör och bloggare ska man vara medveten om deras utmaningar och förstå vad som triggar dem.

Läs hela

Bygg förtroende med person-PR

11 dec, 2016

Att arbeta med person-PR är viktigt när man vill stärka sitt varumärke. Det gäller inte minst nu i det nya digitala landskapet där sociala medier och event är betydande beståndsdelar för att bygga förtroende. Men hur ska man då tänka och vem ska man välja att föra fram?

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication