Snapchat som kampanjverktyg

9 apr, 2015

Många känner säkert igen den gula ikonen med ett litet vitt spöke på när de ser den. Det många inte vet är att denna applikation i större utsträckning börjat användas av företag i marknadskampanjer. På Snapchat skickar du enkelt en bild eller video till en annan användare som du väljer från en ”vänlista” som du själv skapat. Du bestämmer hur länge innehållet ska visas för den andra användaren, maximalt tio sekunder. När personen du skickat en bild eller video till klickat på den så räknas tiden du förvalt ned, och därefter är det inte möjligt att återse materialet.

Läs hela

Market access i praktiken

7 apr, 2015

På nittiotalet var det en ”någorlunda” enkel process att introducera ett nytt läkemedel när det väl var framtaget och godkänt. Med rätt prissättning och en tydlig lansering gentemot läkarkåren så blev produkten snart lönsam – utan alltför stor ansträngning. Idag är landskapet radikalt förändrat. Prissättningen är betydligt mer komplex. Konkurrensen från generica tuffare. Sjukvårdens stigande kostnader och ny lagstiftning ställer förändrade krav. För att få ”tillgång till marknaden” krävs en genomtänkt strategi med rätt budskap till rätt målgrupp. Idag är market access en viktig nyckel till en lyckad produktlansering.

Läs hela

Världen år 2025 – hur ser den ut?

23 mar, 2015

Solen är vår primära energikälla. Sjukdomar som demens och alzheimers är bortglömda. Livslängden har ökat dramatiskt tack var fullständig kontroll av vårt DNA. Alla har tillgång på mat som odlas inomhus med genmodifierade grödor. Det är en del av världen år 2025 som Thomson Reuters presenterar i sin nya framtidsrapport ”The world in 2025 – 10 predictions of innovation”. Men det finns mycket mer intressant att ta del av.

Läs hela

3D-printing – revolution eller bubbla?

19 mar, 2015

Entusiasterna talar om en tredje industriell revolution. Belackarna kallar det en bubbla. Det råder ingen tvekan om att digital tillverkning eller 3D-printing är ett av de hetaste ämnena just nu. Det är dags att reda ut begreppen och försöka förstå potentialen.

Läs hela

10 mätpunkter du absolut bör följa

16 mar, 2015

Att kunna mäta är givetvis en av de stora fördelarna med den digitala världen. Men vet du vilka mätpunkter du ska följa? Och hur? Det är inte alldeles enkelt för den som är ovan att djupdyka i Google Analytics och dra någon vettig slutsats av all information kring sin egna sajt.

Läs hela

Vad är content marketing?

11 mar, 2015

Content marketing är ett hett modeord inom kommunikation. Alla “vet” att man bör ägna sig åt content marketing, betydligt färre har en plan för hur just deras företag ska hantera uppgiften. Och handen på hjärtat, vet du vad content marketing är – egentligen?

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication