Att sticka ut med gerillaaktiviteter

23 feb, 2015

Gerillamarknadsföring kan beskrivas som en kreativ och okonventionell marknadsföringstaktik. Det som kännetecknar gerillaaktiviteter är att de är överraskande och väcker direkt uppmärksamhet. Ofta sker aktiviteterna på oväntade platser.

Läs hela

Fördelarna med öppen innovation

18 feb, 2015

Globalisering, avregleringar, ökad konkurrens, kortare produktlivscykler, högre utvecklingskostnader, mer medvetna kunder, digitalisering och exponentiell teknologisk tillväxt. Detta är bara några av de ökade utmaningar som dagens företag står inför. Ett sätt att anta utmaningarna är med öppen innovation.

Läs hela

Apple vill ladda varumärket med ny energi

15 feb, 2015

För att stanna på tronen som världens högst värderade varumärke krävs att Apple ständigt fortsätter att ladda varumärket med ny energi. Ett stort steg i den riktningen togs under veckan när det avslöjades att Apple håller på att ta fram en elbil.

Läs hela

Världens 10 högst värderade varumärken

11 feb, 2015

Varje år genomför Interbrand en omfattande undersökning bland världens varumärken, Interbrand Best Global Brands, för att utröna vilka som är de högst värderade i världen. Under många år var listan relativt konstant med samma etablerade företag i topp såsom CocaCola och IBM. Men nu är paradigmskiftet ett faktum när Apple stannar överst på tronen 2014 med Google som den närmaste konkurrenten.

Läs hela

Vad ska en innehållsstrategi för sociala medier innehålla?

26 jan, 2015

Det finns många faktorer som avgör hur framgångsrik man är med sina aktiviteter i egna kanaler och sociala medier. Engagemang, kontinuitet och kunskap om mottagaren är viktigt men även rätt struktur med effektiva arbetsrutiner och tydlig ansvarsfördelning. Är det dags för dig och ditt företag att ta fram en innehållsstrategi? Här får du några goda råd på vägen.

Läs hela

Den digitala resan

23 jan, 2015

Hur ska du hantera ditt varumärke på den nya digitala arenan? Hur ska du följa och hjälpa dina potentiella kunder från behov till beslut? Hur ska du få marknad och sälj att ha gemensamma mål och stötta varandra? Vilka processer, system och strategier behöver du investera i? Frågetecknen är många när man ger sig ut på den digitala resan.

Läs hela
Jenny Wendel
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Jenny Wendel
Client Director Strategic communication