Målgruppsanalys ger effektivare kommunikation

Innan du kan formulera rätt budskap. Innan du bestämmer dig för vilka kanaler du ska distribuera budskapet i. Innan dess behöver du göra en av de viktigaste strategiska övningarna i kommunikationsplaneringen. En målgruppsanalys, för att förstå var, när och hur du ska adressera kunder och andra intressenter. Varför behövs en målgruppsanalys? På ett övergripande plan …