Föreläsning om den exponentiella utvecklingen

Exponentiell-utveckling

Förra veckan talade vi inför Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen. Där vår VD Leif gav en liten inblick i digitaliseringens exponentiella utveckling där våra enheter snart är hälften så dyra, hälften så stora och dubbelt så bra. Den exponentiella utvecklingen Några av de ämnen som Leif berättade om: Disruptiva företag utnyttjar den exponentiella utvecklingen. De förändrar hela … 

Nyfiken på co-creation?

Buzzword eller innovativ innovationsstrategi? Co-creation bygger på att involvera ett utomstående nätverk för att generera idéer, till exempel till produktutveckling, supportlösningar eller marknadsföringskoncept. Att bjuda in medskapare boostar företagets innovativa höjd och driver fram nya perspektiv. Men åsikterna om co-creation går isär en smula. Vissa menar att co-creation är vaggan för framtidens idéer och kreativa … 

Big data och machine learning förändrar healthcare

Den digitala transformationen revolutionerar hälso- och sjukvården. Big data och machine learning ger helt nya förutsättningar för innovationer inom healthcare. När nu big data kan kompletteras med machine learning, en typ av artificiell intelligens där datorer lär sig utan noggrann förprogrammering, hamnar hälso- och sjukvården i digitaliseringens absoluta framkant. Big data inom healthcare Big data … 

Ökad innovationstakt ger större patientmakt

Om fem till tio år kommer en full mänsklig DNA-sekvensering kosta mindre än en kopp kaffe, ta bara några minuter och vara lika vanligt som ett blodprov. Medicin har i allt högre grad förvandlats till informationsteknologi och utvecklas exponentiellt. Nyligen kom ett beslut i USA som lär skapa ytterligare ökad innovationstakt och i sin tur … 

Vad är ett moonshot?

Har du hört talas om Hyperloop? Det är en lösning för persontransporter med en kapsel i ett vakuumrör som gör att du kan ta dig från Los Angeles till San Fransisco på 35 minuter. Otroliga tider om detta skulle bli verklighet. Men vad är det som gör att den här typen av mer eller mindre … 

Fördelarna med öppen innovation

Globalisering, avregleringar, ökad konkurrens, kortare produktlivscykler, högre utvecklingskostnader, mer medvetna kunder, digitalisering och exponentiell teknologisk tillväxt. Detta är bara några av de ökade utmaningar som dagens företag står inför. Ett sätt att anta utmaningarna är med öppen innovation. Fördelarna med öppen innovation Förr handlade innovation om hur man bäst låste in och skyddade sina innovationer och …