Vad krävs för en lyckad positionering?

Antalet produkter och varumärken på marknaden har fullkomligt exploderat de senaste åren. En tydlig och genomtänkt positionering är idag helt avgörande för att man ska hamna top-of-mind med sitt varumärke och sina produkter i medvetandet hos sina kunder och målgrupper.

Tydlig positionering

En normal person möts av mer än 3000 reklambudskap per dygn. För att reda ut tillvaron behöver hjärnan struktur, vi selekterar, väljer och väljer bort, vi sorterar och kategoriserar, vi jämför och parar ihop. Oftast gör vi det omedvetet och merparten av de intryck vi möts av filtreras bort. För att finnas kvar i medvetandet eller för att kunna lockas fram i medvetandet krävs att man är top-of-mind. Hjärnan har  bara plats för ett antal varumärken inom varje kategori.

Definiera sin plats

Positioneringen är den process då ett företag definierar och erövrar eller försvarar en bestämd plats för företaget/varumärket/produkterna/tjänsterna i sina kunders medvetande. När ett företag väl valt position behöver all kommunikation bidra till att stärka den valda positionen. Att positioneringen är en viktig ingrediens i företagets varumärkes- och utvecklingsarbete visar inte minst de många ansatserna för att skapa en enhetlig definition.

Förflytta sin säljbara skillnad

I boken Varumärket som bärare pratar Frans Melin om att “Positionering syftar till att muta in en unik position i konsumentens medvetande. Distinkt positionering kännetecknas i allmänhet av att ha varit baserad på samma kärnvärde under lång tid”. Al Ries och Jack Trout säger i Positioning the battle for your mind “Att ockupera ett eget territorium för varumärket i huvudet på våra kunder”. Någon okänd har sagt att “Positionering är konsten att förflytta sin säljbara skillnad från styrelserummet till målgruppens hjärnor”.

Modell för statement

Ett positioneringsstatement bör skrivas i ett format så att den inkluderar en identifikation av marknaden, marknadens behov, kategorin, de fördelar som du kan erbjuda som varumärke och på vilket sätt du ska differentiera dig från dina konkurrenter. En modell kan vara: För (målgrupper) som (behov eller möjlighet), kan (vårt varumärke) leverera (nyckelfördelar) till skillnad från konkurrerande varumärken. Ett exempel som någorlunda följer modellen är Volvos positioneringsstatement:

”to upper income, other brand switcher car buyers, volvo is a differentiated brand of prestige automobiles that offers the benefit of safety as well as prestige. the communication for volvo should empazise safety and performance and mus mention prestige as an entry ticket to the category and will downplay its previous family-car oirentation in the interest of appealing to a broader range of users”

Långsiktigt, metodiskt arbete

Vi på Navigator har hjälpt många företag och varumärken att identifiera, förtydliga och stärka sin positionering på marknaden. Vi arbetar metodiskt och involverar gärna både marknads- och ledningsgrupp för att positionen ska bli en del av såväl strukturen som kulturen i företaget.

niclas_sv-14Vill du veta mer?

Vill du veta mer om olika positioneringsstrategier är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share