Vilket syfte driver ditt varumärke?

Att vision och mission är viktiga ingredienser i ditt varumärkesarbete har du säkert koll på. Men visste du att syftet, ditt ”purpose” eller ditt ”varför” är en minst lika avgörande pusselbit. Och det är en pusselbit som ökar i betydelse för varje dag som går. Idag skulle man till och med kunna säga en verksamhet utan ett definierat syfte ur flera perspektiv saknar mening, åtminstone i ögonen på potentiella kunder och prospects. Så vad är syftet med din verksamhet?

Syftesdrivna varumärken

Undersökningar visar att mer än 60 procent av alla yngre beslutsfattare strävar efter att få arbeta i ett syftesdrivet företag och att lika många är beredda att betala mer för produkter från ansvarsfulla verksamheter. Syftet är det som avgör vilka varumärken yngre generationer väljer att interagera med, både som anställda och kunder. De vill att varumärket ska ha en tydlig och gärna vid agenda som inkluderar ett bidrag till ett bättre samhälle eller en smartare värld. Varumärkets värderingar ska helst vara de samma som de egna.

Varumärken med ett varför växer snabbare

Även om syftesdrivna varumärken är ett relativt nytt begrepp har allt fler företag insett fördelarna med att ha ett tydligt ”varför”. Undersökningar visar att starkt syftesdrivna varumärken och organisationer växer dubbelt så snabbt som verksamheter utan ett klart uttalat ”varför”. I samma undersökning bland marknadschefer världen över anser 76 procent att deras organisationer har ett definierat syfte. Samtidigt visar den också att bara 10 procent har ett tydligt statement som backas upp av en genomtänkt aktivitetsplan.

Inte vad du gör utan varför

En stor anledning till att så många börjat ta tag i sitt syfte är Simon Sineks populära Ted-talk där han beskriver ”The golden circle” och att ”människor inte köper vad du gör, utan varför du gör det”. I sitt exempel lyfter han Apple och IBM som i grunden producerar likande produkter och har samma ”vad” samt ”hur”. Det som skiljer dem åt är Apples syfte som kan sammanfattas med ”To challenge the status quo”. Andra exempel på välkända syften är:

  • TED: Spreading ideas
  • Disney: To make people happy
  • Nike: To bring inspiration and innovation to every athlete in the world

Definitionen av syfte

Precis som med vision och mission finns det lika många olika definitioner av syfte som det finns varumärkesstrateger. Den definition som vi gärna håller oss till är: ”Syftet är anledningen till att ditt varumärke existerar förutom att generera intäkter”. Det är svaret på den mest grundläggande frågan som din verksamhet har – varför finns vi till. Vad är meningen med oss? Och även om det kan vara minst lika utmanande att hitta meningen med sin verksamhet som med livet i stort, så är det definitivt värt ett försök.

Hjärna och hjärta

Ditt syfte bör innehålla både hjärna och hjärta. Det bör vara både dynamiskt och motiverande. Det inrymmer ditt varumärkes djupaste beståndsdelar och speglar den påverkan du har på dina medarbetare, kunder och det omgivande samhället. Det här är exempel på frågeställningar som kan hjälpa dig att definiera ditt syfte:

  • Förutom att tjäna pengar, varför gör vi det vi gör?
  • Vad är det som vi värderar högre än allt annat?
  • Vad är vår största passion?
  • Vilka drivkrafter har vi som organisation?
  • Vilka värden bygger vår verksamhet på?
  • Vad behöver världen som vi är ensamma om att kunna leverera?

Vad vill du förändra?

Inte sällan finns svaret på ditt syfte i historien. Varför startade dina grundare verksamheten? Vilka behov såg de på marknaden? Hur har detta arv förvaltats över tid och gäller det fortfarande? Att ha ett tydligt syfte kräver ofta att du tar ställning, så fundera över vad din organisation vågar stå för och vill uttrycka. Vad vill ni vara med och förändra nu och i framtiden?

Involvera dina medarbetare

Att få input av sina medarbetare i processen är viktigt. Precis som med alla delar i varumärkesarbetet är det smart om alla får vara med och definiera sin gemensamma resa framåt. På så vis får du en snabbare process, för det är när du väl har definierat ditt syfte som arbetet börjar. Ambitionen bör vara att kommunicera ditt syfte internt och externt på ett tydligt och konsekvent sätt i alla sammanhang. Och ännu viktigare att leva efter det syftet varje dag.

Hav förtröstan

Och för dig som tycker det är svårt att finna ditt varför, hav förtröstan. Det är inte meningen att det ska vara lätt att finna mening – inte ens när det gäller varumärken.

niclas_sv-14Hjälp med ditt syfte?

Läs mer om hur vi arbetar med varumärkesstrategier här eller hör gärna höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share