SEO för B2B, del 4: Förtroende

Sökmotoroptimering för B2B-företag skiljer sig markant från hur det fungerar inom konsumentvärlden. Det handlar mindre om volym och mer om relevans. Det viktigaste är inte hur många som söker på ett visst ord eller viss fras. Det viktigaste är att rätt person hittar just dig och din sida. Därför brukar vi tala om kvalitativ SEO när det gäller B2B. Men hur gör du då för att tänka kvalitativ SEO?

33 punkter att prioritera

Här har vi sammanställt de 33 viktigaste punkterna som påverkar din ranking hos Google. Vi har delat upp dem i olika blogginlägg och här kommer del 4 om Förtroende. Ambitionen är inte att vara heltäckande. Google har över 200 viktiga rankingsignaler och över 10 000 subsignaler som de utgår från. Dessutom gör de fler än 900 uppdateringar per år. Men genom att följa de grundläggande principer kring din SEO som vi presenterar här, kommer du att täcka upp för de viktigaste.

Off-page-faktorer

Faktorer som påverkas av besökare, läsare och andra som publicerar. Dessa är svårare att få kontroll över än on-page-faktorerna men det finns ändå mycket du kan göra för att förbättra off-page, exempelvis i form av kvalitativa länkar.

4.0 Förtroende

Precis som sökmotorer kan lära sig att lita på länkar och sociala konton kan de lära sig att lita på olika webbplatser. Många SEO-experter ser förtroende som en av de viktigaste faktorerna för hur väl en webbplats rankar på olika sökord och sökfraser.

4.1 Auktoritet

Har din sida hög auktoritet?

Ingen vet exakt hur sökmotorerna räknar ut auktoritet och det finns säkert flera saker som påverkar. Den typ av länkar som din webbplats får i form av kvalitativa länkar och inläkningar från sociala medier spelar alla en viktig roll. Likaså påverkar negativa kommentarer och

4.2 Engagemang

Spenderar dina besökare mycket tid på sidorna eller har du en hög bounce-rate?

En kvalitativ webbplats skapar meningsfulla interaktioner med sina besökare. Något som sökmotorerna försöker mäta på olika sätt. Bounce-rate är ett sätt. Fortsatte besökaren vidare på din sida eller gick hon eller han direkt tillbaka till sin sökning? Om besökarna spenderar lång tid på dina sidor är detta något som sökmotorerna tolkar som att du har relevant och intressant innehåll. Kommentarer, delningar och gilla-markeringar är andra former av mätpunkter.

4.3 Historik

Har du haft din webbplats och domän under lång tid?

Eftersom sökmotorerna besöker din webbplats med jämna mellanrum kan de läsa av hur den utvecklas över tid. Om du plötsligt börjar länka till nya sidor eller skapar innehåll som inte passar in är detta saker som sökmotorerna kan snappa upp när du haft din webbplats ett tag och eventuellt straffa dig för detta. Samtidigt ska ju en webbplats förändras för att utvecklas men det bör ske inom de ”normala” ramarna. En god track-record är bra för din webbplats som sakta men säkert arbetar sig upp i de organiska flödena.

4.4 Piratflaggat

Innehåller eller har sajten innehållit piratflaggat content?

Att ha innehåll som klassats som piratflaggat är såklart inte positivt i sökmotorernas ögon. Sträva efter att gå efter regelboken och skapa kvalitativt innehåll som är relevant både för sökmotorerna och dina besökare.

4.5 Annonser

Har du mycket annonser på din sajt?

För mycket annonser kan också dra ned sökresultatet generellt. Dels stjäl det utrymme från redaktionellt innehåll som är viktigast för det organiska resultatet, dels kan det uppfattas som störande både för sökmotorer och besökare eftersom det även stjäl fokus från det som du egentligen vill berätta om.

niclas_sv-14Hjälp med SEO för B2B?

Vill du ha hjälp med hur du ska tänka kring SEO för B2B är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share