7 steg för att skapa en persona

En persona är en fiktiv karaktär som beskriver behov, mål, attityder och beteendemönster för ett segment av din målgrupp. Det är ett verktyg som används för att ge en tydligare bild av vilka som besöker din webbplats eller använder dina tjänster, vad de förväntar sig få hjälp med eller hitta svar på. De insikter du får när du skapat dina personas hjälper dig att fatta bättre beslut och kommunicera vassare.

Det finns olika sätt för att skapa personas, beroende på om de ska användas för att kommunicera mer effektivt eller när du ska skapa en ny webbplats kan dina personas ha lite olika uppbyggnad och innehåll. Men syftet är alltid detsamma, att ge en tydligare bild av dina målgrupper, vad de behöver och hur du kan stötta dem i att nå sina mål.

1. Analysen lägger grunden för din persona

Som med mycket annat är grundarbetet viktigast. Dina personas blir bara så effektiva som den research de bygger på. För att skapa så realistiska representanter som möjligt av dina prioriterade målgrupper bör du därför lägga tid på faktainsamling och analys. En mix av kvalitativa och kvantitativa undersökningar ger dig många värdefulla insikter. Därtill behöver du vanligtvis fylla på med kvalificerade gissningar. Några sätt att hämta in data är via:

 • data från Google Analytics.
 • kommunikation och kontakt med befintliga kunder, från till exempel anmälningsformulär för nyhetsbrev.
 • intervjuer med kunder eller användarundersökningar, exempelvis på webbplatsen eller i samband med köp.
 • erfarenheter från säljteamet, eller andra grupper som har kundkontakt.

2. Segmentera all data i olika personas

En persona representerar den samlade bilden av ett segment av din målgrupp, alltså inte hela din målgrupp. Därför behöver du efter insamlingen gå igenom och gruppera informationen. En relaterad fråga är – hur många behövs? Den generella rekommendationen är att skapa tre till fem personas som representerar din målgrupp. Det är tillräckligt många för att täcka majoriteten av dina kunder, samtidigt som det är avgränsat nog för att skilja dem från varandra.

3. Lista demografisk information

Enklast är att börja med demografi och här kan du få många insikter från Google Analytics, förutsatt att du kopplat det till din webbplats. Du hittar bland annat information om var dina besökare bor, deras kön, ålder och den teknik de använder för att besöka din webbplats. Använd dessa insikterna tillsammans med underlaget från undersökningar och intervjuer. Därutöver behöver du vanligtvis göra ett par kvalificerade gissningar som fyller i eventuella luckor. Detta avsnitt kan innehålla:

 • Namn
 • Bild
 • Ålder
 • Kön
 • Relationsstatus (singel, sambo, gift, barn)
 • Jobbtitel och eventuellt kort information om företaget (storlek, typ av företag, etc.)
 • Inkomst
 • Bostad

Namn och bild borde vara det enklaste, men det är faktiskt lätt att fastna och övertänka just dessa delar. Försök att inte göra det för svårt för dig själv, du kan välja vilket namn som helst så länge det känns som en riktig person som går att referera till. ”Nja, så skulle inte Malin vilja ha det, hon skulle hellre…”.

4. Beskriva personans bakgrund

Nästa steg är att beskriva personans bakgrund. Här gäller regeln ”more is more” till en början, skriv ner allt du vet för att sedan sålla ut vad som är relevant. Detta avsnitt kan innehålla:

 • Ansvarsområden
 • Utbildning
 • Tidigare karriär
 • Värderingar och attityder

5. Redogör kort för drivkrafter och utmaningar

Vad är viktigt för personan, kopplat till roll, karriär och/eller bransch? Att definiera mål är viktigt eftersom det ger dig en inblick i hur dina kunders mål och dina mål kan mötas. Ytterligare ett perspektiv kan vara att lista tillgänglighetsbehov  för personan som besöker din webbplats. Beskriv sen vad som driver och motiverar din persona, vad gör hen frustrerad? Det ger dig en bild av du bör göra mer av för att underlätta hens arbete och vad du ska försöka undvika eftersom det inte ger rätt effekt. Detta avsnitt kan innehålla:

 • Mål
 • Behov
 • Drivkrafter
 • Utmaningar
 • Avgörande faktorer för köp

6. Addera kompetens och personlighetsdrag

För att snabbt få en känsla av vem din persona är, lägg till ett citat om vad som är viktigast för hen i relation till ditt företag. Du kan också lägga till annan relevant information, som utmärkande karaktärsdrag, sociala nätverk och digital mognad. I intervjuerna med målgruppen har du förmodligen börjat få en känsla av vilka de är och hur de agerar. För  delar som onlinebeteenden finns även rapporter från statistikföretag att luta sig mot. Detta avsnitt kan innehålla:

 • Citat
 • Identifierare, alltså utmärkande karaktärsdrag
 • Sociala nätverk
 • Onliebeteende
 • Teknik, digitala och sociala plattformar

7. Visualisera din persona

Sista steget är att sätta ihop allt i en persona-beskrivning. Du väljer själv om du vill skapa mer enkla personas i PowerPoint/Key note, eller lägger lite mer tid på att designa dem, genom att exempelvis använda InDesign.

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner vår e-bok om digitala kundresan.

Läs fler inlägg som detta

Vill du fördjupa dig och läsa fler inlägg som detta är ett tips att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Sara Harlin
Digital Strategist
SEO, web and social media
Tel +46 40 631 62 19
sara.harlin@navigator.se

 


 

Vill du ha hjälp att ta det vidare?

Nu har du fått en bild av vilka dina målgrupper är, genom personas som gör dem mer levande. För att nå fram behöver du nu anpassa budskap, aktiviteter och kanalval efter varje persona. Behöver du hjälp? Vi erbjuder bland annat workshops inom att ta fram en kommunikationsplattform.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share