Så gör du en riktigt bra content marketing-strategi

Strategiarbete för content marketing. Arbetsmöte i företagsmiljö.

Sociala medier svämmar idag över av både fantastiskt och mindre bra innehåll. Konsekvensen är mättade användare utan vare sig tid eller engagemang över. Därmed blir det allt svårare för kommunikatörer att nå genom bruset. Det är inte längre mängden innehåll som räknas utan hur intressant, lärorikt och fascinerande det är för mottagaren. Vi måste därför lära oss att värdera och våga välja bort aktiviteter och kanaler om vi vill bli uppfattade som relevanta. Men hur blir man relevant egentligen? Genom att arbeta med content marketing. Och för att lyckas behöver du en strategi.

Content marketing 101: Lyssna!

Det första steget i arbetet med en content marketing-strategi är att blicka inåt och utåt. Kort och gott handlar det om att lyssna: på din målgrupp, på dina konkurrenter och faktiskt på dig själv och se det du redan gör.

  • Vad gör du idag? Gör en nulägesanalys över din egen marknadsföring. Vilka sociala medier använder du idag och vilken typ av innehåll producerar du? Är innehållet tillgängligt och kanalanpassat? Hur bra är du på att driva trafik från sociala medier till hemsidan? Mäter du dina resultat på något annat sätt?
  • Vem vänder du dig till? Studera din målgrupp och dess beteende i sociala medier. Kolla gärna närmare på statistik över användningen, exempelvis från den årliga rapporten Svenskarna och Internet. Där kan du till exempel läsa att 66 % av alla Facebookanvändare mellan 36-45 år skriver egna inlägg, medan enbart 20 % av användarna mellan 16-25 år gör det. Det är värdefull information som lär dig känna din målgrupp och dess beteendemönster.
  • Vad gör dina konkurrenter? Även om en content marketing-strategi handlar om ditt företag är det värt att slå ett öga på konkurrenterna. Vilka är de och vad gör de bra? Ta också tillfället i akt att spana in företag som du inspireras av utanför din bransch och fundera över vad det är som tilltalar dig i deras marknadsföring. Det är helt okej att härmas.

Vad vill du uppnå? – Sätt ett realistiska mål och mät dessa

Content marketing är bara ett kommunikationsverktyg i verktygslådan. Därmed inte sagt att resultaten och effekterna inte ska mätas. För att kunna bedöma ditt arbete behöver du ha ett mål att sträva mot. Det ska vara realistiskt utifrån dina resurser i form av tid och pengar. Allra helst ska det också spegla dina affärsmål och vara mätbart, antingen kvantitativt eller kvalitativt. Du som vill ta en ledande position på marknaden bör arbeta varumärkesbyggande och bjuda på kunskap. Om målsättningen istället är att sälja mer, kan det vara intressant att samarbeta med influencers och skapa både innehåll och bygga förtroende på den vägen.

Eftersom content marketing är en långsiktig strategi, som sällan leder till köp prick här och nu är det andra mått än bara antal avslutade affärer som du bör använda. Öppningsfrekvens, besöksstatistik och engagemang i sociala medier är mer rättvisande. Värt att notera för sociala medier är att antalet visningar inte längre är särskilt relevant, utan den sammanlagda tiden som användaren lagt på ditt inlägg. Det gäller framför allt rörligt material som filmer och animationer.

Var finns dina målgrupper? – Prioritera aktiviteter, kanaler och format

Analysen och målen är grundbulten i själva arbetet. Med din nya information kan du lista de olika sorters aktiviteter som du vill genomföra och kommunicera under året. Det kan vara säsongsbetonade grejer (i början av året informerar sjukvården till exempel mer än gärna om vinterkräksjuka och ger tips på hur man kan förebygga den), evenemangsbaserat (som när vi på Navigator håller inspirationsfrukost), pedagogiska djupdykningar (lär dig mer om…) eller något helt annat. Vilken typ av innehåll som produceras beror på din verksamhetstyp och publiceringsfrekvens. Gör en bruttolista med ämnen och rangordna dem efter hur relevanta de är för din målgrupp.

Sen är det dags att välja kanaler. Återigen är det en dygd att våga välja bort. Det finns ingen anledning att finnas på Instagram om inte din målgrupp gör det. Det behöver inte vara våghalsigt att skippa en kanal – det är smart. Ringa även in ett par format som du vill använda för ditt innehåll. Ska det vara rörligt material, nedladdningsbara e-böcker och checklistor eller kanske bli en podcast?

Vem ska göra vad? – Planera det löpande arbetet

Allt blir enklare om man har tänkt till innan. För att ro din content marketing-satsning i hamn behöver du en redaktionell kalender. Med den blir det tydligt vem som ska lägga upp vilket innehåll, vid vilken tidpunkt och i vilka kanaler. Den redaktionella kalendern ger dig översikt över det kommande halvåret eller året. Du säkrar därmed att rätt innehåll produceras och publiceras i rätt ögonblick. Mellan raderna innebär det också att det bör finnas en ansvarsfördelning med deadlines i kalendern – inte minst för att undvika konflikter. Och tid för att utvärdera insatserna med jämna mellanrum. Lägg därför in tid för mätning och översyn av arbetet i kalendern, så glöms det inte bort.

Nästa steg – Följ kunden på resan

Content marketing handlar i grund och botten om att bygga långsiktiga relationer. Därför är det viktigt att följa både prospects, leads och befintliga kunder på resan och hjälpa dem framåt. De digitala kanalerna gör det möjligt att se vem som visar extra intresse för innehållet. För att förvandla suspects till prospects och leads till kunder finns det flera smarta tillvägagångssätt. Remarketing är effektivt för att påminna kunden om dig. Ännu smartare är marketing automation, som bygger på att erbjuda kunden mer av det innehåll som hen tidigare intresserat sig för. Och för att hålla koll på var dina besökare befinner sig i kundresan finns det användbara verktyg som Apsis. Att arbeta med och utgå ifrån den digital kundresan hjälper dig att bygga långa relationer, öka försäljningen och stärka ditt varumärke.

 

Vill du veta mer?

Vi på Navigator har lång erfarenhet av content marketing och har även tagit fram en e-bok med grunderna.

Amanda Ekenberg
Junior PR Consultant
Media relations
Tel +46 725 34 77 77
amanda.ekenberg@navigator.se

 


 

Vill du ha hjälp med content marketing?

Oavsett om du vill få hjälp med att ta fram en strategi eller att producera innehåll är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Leif Lindau
Managing Partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se

 

 

Share