10 hetaste trenderna kring digital transformation 2018

Precis som i år kommer unika användarupplevelser, big data, smarta maskiner och förändring i sig att vara viktiga ingredienser även nästa år. Men det finns ändå en hel del nytt att ta ställning till. Och många företeelser som går från ”buzzword” till verklighet när det gäller digital transformation.

1. Internet of Things

Gartner bedömer att mer än 8,4 miljarder prylar är sammankopplade via internet idag. En ökning med mer än 30 procent från förra året. Ett faktum som dessutom påverkar en lång rad andra trender i allt högre grad. Inte minst de kommande tre trenderna är ett resultat av IoT. 2018 kommer IoT garanterat att vara med på de flesta företags agendor på ett eller annat sätt.

Hur påverkas ditt företag av IoT?

2. Analytics

Tyckte du det var mycket fokus på analytics och data under 2017. Det är ingenting mot 2018. De stora giganterna som Microsoft, IBM, SAS och SAP kommer att investera tungt i analytics nästa år. Den mängd data som kan skapas tack vare IoT kommer att revolutionera allt från tillverkning via healthcare till stora smarta städer.

Vilken typ av data och analytics använder ditt företag?

3. Edge computing

Allt fler satsar på edge computing, det vill säga de maximerar datakapaciteten så att den finns nära platsen där den behövs. När det krävs respons och processande i realtid räcker det inte att ha allt i molnet. Ett jobbigt faktum för många företag som precis kommit igång och flyttat ut relevant data och information från verksamheten.

Har du koll på vad edge computing innebär?

4. 5G

Den mobila utvecklingen kommer att få ytterligare skjuts under 2018 när 5G med hypersnabba uppkopplingar tar plats på scenen. Det kommer inte att ske över en natt men den gradvisa förändringen skapar nya möjligheter för stora mobiltillverkare som Sony och Samsung. Men även för dig som företag. Alla dina aktiviteter behöver anpassas för smarta mobila mottagare.

Är dina aktiviteter anpassade för smarta mobila mottagare?

5. Blockchain

Samtidigt som Bitcoin, som bygger på blockchain, rusar på marknaden har själva teknologin smugit mer under radarn. Under 2018 kommer den dock att ta plats på scen. Den nya teknologin spås stå för 20 procent av pengatransaktionerna år 2020 kommer stärka sin position avsevärt nästa år.

Har du koll på vad blockchain är?

6. Artificiell intelligens

2018 blir året då många kommer att kommunicera smartare, snabbare och billigare med hjälp av AI. Allt fler av de ledande aktörerna bygger in AI i sina plattformar som IBM Watson, SAP Leonardo och Salesforce Einstein men även mindre aktörer med värdefulla verktyg börjar bygga in intelligens för att förbättra upplevelse och maximera nytta.

Vilka av era plattformar använder AI?

7. Virtual reality

VR har påskyndat processen för utvecklingen inom 3D för träning, utveckling och visualisering inom nya produkter. 2018 kan bli året då VR når den kapacitetsnivå som gör det möjligt att uppleva den virutella världen med exakt precision och tillräcklig HD-kvalitet för att inte kunna skilja den från den verkliga.

Har ni med VR som en del i er digitala strategi?

8. Misslyckande som tjänst

Termen ”Failure as a Service” (Faas) blir allt vanligare 2018. I dagens föränderliga samhälle är det nödvändigt att kunna lära av sina misstag och utvecklas utifrån dessa. Många företag kommer att erbjuda visualisering, prototyping och andra metoder för att snabbt identifiera vad som fungerar eller inte.

Hur är inställningen till misslyckanden i ditt företag?

9. Kultur som hinder

Kultur kommer fortsatt att vara ett stort hinder för digital transformation även 2018. De företag som inte lyckas vara snabbfotade och bryta ner sina silos kommer att få det ännu svårare framöver i takt med att hastigheten ökar. Det gäller att få medarbetarna med sig genom tydliga exempel och ett långsiktigt ledarskap.

Är kulturen ett hinder i din organisation?

10. Förändring ett måste

2017 har digital transformation fortfarande bara varit ett ”buzzword” i styrelserummen för många företag. 2018 är året då detta inte är möjligt längre. Det är dags att gå från ord till handling. Risken för disruption från digitala företag med annorlunda affärsstrategier blir i allt större i takt med att tiden. Som sagt, om du inte utmanar dig själv att förändras kommer någon annan att göra det. Och då kan det vara för sent.

Är ni igång med er digitala transformation?

niclas_sv-14Hjälp med digital transformation?

Vill du ha hjälp med hur du ska tänka kring din digitala transformation kopplat till sälj och marknad är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share