Nyhetsbrev för B2b – idag och i framtiden

B2B_nyhetsbrev

Nyhetsbrev har under en längre tid varit en bestående och viktig kommunikationskanal inom b2b-marknadsföring. Något som kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på den föränderliga värld vi lever i, där det ofta krävs både tid och intresse för att hänga med i marknadsföringens utveckling. Samtidigt har den explosionsartade ökningen av sociala medier lett till att många tänkt att nyhetsbrev är helt utslagna. Men faktum är att nyhetsbrevets fördelar kvarstår och dessutom förutspås en god framtid.

Komplext medielandskap en fördel för nyhetsbrevet

Kanske är det just det allt mer komplexa medielandskapet som gjort att nyhetsbrev fortfarande behåller sin position som en viktig marknadsföringskanal. För att lyckas nå fram med sin kommunikation idag krävs enkla och meningsfulla sätt, vilket gör nyhetsbrevet mer relevant än någonsin. Eftersom nyhetsbrev är baserat på tillåtelse av mottagarna och att de själva har valt att ta emot informationen som skickas till dem, sparar det tid hos prenumeranterna och skapar samtidigt god respons på innehållet.

Nyhetsbrevets kommunikativa fördelar

Dessutom medför nyhetsbrevet kommunikativa fördelar så som att det är ett snabbt och effektivt utskick, når önskad målgrupp, möjligt att mäta responsen och att det bygger lojalitet med kunder. Forskning tyder även på att nyhetsbrev är en utmärkt säljkanal. I en undersökning från DemandWave blev marknadsförare inom b2b tillfrågade om vilka kanaler som ger bäst resultat gällande lead generation, det vill säga när man gradvis styr en potentiell kund till att bli köpmogen. Svaren visade att utifrån de mest använda digitala kanalerna; e-post, sociala medier och organiskt sök, så hamnade e-post i topp då 73 % svarade att detta är den viktigaste kanalen. På andra plats kom organiskt sök till den egna webbsidan på 70 %, och därefter sociala medier på 55 %. Siffrorna visar att nyhetsbrev fortsätter att vara ett viktigt element inom b2b-marknadsföring och att det behåller sin position som en högst betydande kommunikationskanal.

Framtiden för nyhetsbrev

Mycket har hänt i utvecklingen av den populära marknadsföringskanalen, och nedan listas några av de trender som varit mest aktuella under de senaste åren och som förutspås vara betydande även i framtiden.

Personlig ton – Personligt anpassad kommunikation har blivit allt vanligare inom digital marknadsföring, och så även i nyhetsbrev. Ett personligt tilltal och väl anpassat innehåll till målgruppen är viktigare än någonsin för att fånga sin mottagare, och allt tyder på att trenden kommer fortsätta att utvecklas.

Underhållning – En trend som blivit allt mer förekommande är att jobba med underhållning, interaktivitet och rörligt innehåll i nyhetsbreven. Animeringar, GIF:ar och videos är betydligt vanligare än tidigare och det verkar som trenden kommer förbli efterfrågad då den är både underhållande och engagerande.

Mobilanpassat – Viktigt i utformningen av nyhetsbrev är som känt att det är anpassat för läsning i mobilen. Och eftersom framtiden förutspås bli allt mer mobil, ökar även vikten av att utforma nyhetsbreven efter detta. Textmängd, komplexitet, typsnitt och design är därmed centrala delar att tänka över för att nå mottagaren.

Multikanal – Nyhetsbrevet är inte ett enskilt brev, utan ska vara en tilltalande ingång även till annat digitalt innehåll. Betydelsen av att binda ihop de digitala kanalerna fortsätter att växa och målet är helt enkelt att leda kunden genom en digital upplevelse i alla kanaler. Detta för att alltid bidra med rätt information när kunden behöver den.

Navigator har arbetat med nyhetsbrevet som en relationsbyggande och säljdrivande kanal i många år. Är du intresserad av att skapa eller förbättra ditt företags nyhetsbrev så vet vi vilka verktyg och metoder som funkar bäst.

sanna-sv15

Håll dig uppdaterad

Vill du hålla dig uppdaterad på det senaste inom kommunikation och marknadsföring ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Sanna Dehlin
Digital strategist
Marketing and communications
Tel +46 40 631 62 15
sanna.dehlin@navigator.se

 

Share