Opinionsbilda med sociala medier

Ett bra sätt att väcka uppmärksamhet är att ta ställning i ett aktuellt ämne. Syftet med att opinionsbilda kan vara att lyfta upp en fråga på den politiska agendan, men precis lika gärna att bygga sitt varumärke eller att skapa medvetenhet om ett problem som man har en lösning till. Tack vare sociala medier är det idag enklare än någonsin att komma i kontakt med både beslutsfattare och den breda allmänheten. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att olika kanaler fyller olika funktion. Genom att anpassa budskapet efter de olika medium som man använder sig av blir opinionsbildningen mer effektiv.

Facebook – den engagerande kanalen

Facebook är en bra kanal för att engagera allmänheten. De flesta har idag ett Facebook-konto som de använder mer eller mindre frekvent. Det gör att inlägg som engagerar snabbt kan få stor spridning. Från en Facebooksida kan du distribuera många sorters innehåll, allt från aktuella nyheter i din fråga till eget material. Chansen finns också att komma i kontakt med dina följare i verkligheten, genom att bjuda in till evenemang och aktiviteter som seminarier eller manifestationer. På Facebook funkar det bra att skapa eget innehåll eller att dela sådant som finns på din hemsida eller blogg. Det driver också trafik till din egen webbplats. En annan strategi är att dela nyhetsartiklar eller annat aktuellt material och kommentera innehållet. Det viktigaste är att ditt budskap och din syn på frågan förmedlas. Grundbulten för att lyckas är att din fråga väcker känslor hos följarna – och därmed också engagemang! Ta gärna hjälp av personer som drabbats negativt av din sakfråga. Det skapar en tydlig verklighetsförankring som skapar både känslor och igenkänning.

Twitter – den politiska kanalen

Twitter har kommit att bli en kanal där framför allt politiker och journalister är aktiva. För att komma i kontakt med dessa relevanta målgrupper är Twitter alltså ett ypperligt medium! Genom att välja ut nyckelpersoner håller du dig uppdaterad om vad som sägs och tycks i just din fråga, vilket också skapar material för dig att använda i dina egna inlägg. Det är det här som är så fint med Twitter – du behöver inte producera en lika stor mängd eget innehåll som i andra sociala medier. Genom att retweeta och bli retweetad syns du för en större grupp än din egen följarkrets. För att lyckas på Twitter krävs det att du är både aktuell och lite kreativ. Med hjälp av egna konkreta exempel eller genom att uttrycka dig fyndigt ökar sannolikheten att just ditt inlägg uppmärksammas.

Öresundsrevolutionen – ett lysande exempel

Öresundsrevolutionen är en internetrörelse som startade i samband med införandet av gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. Den omtvistade frågan engagerar såväl pendlare som politiker och näringsliv. Under det dryga året som gått sedan initiativet drog igång har de inte bara lyckats få många följare, utan även stora delar av den sydsvenska journalistkåren med sig. Initiativet som startade på sociala medier figurerar nu även frekvent i traditionell media. Det som gjort Öresundsrevolutionen så framgångsrik är dess förståelse för de olika kanalernas användare. De har ett tydligt budskap och är inte rädda för att skapa sig fiender – det viktigaste är att driva frågan framåt. Öresundsrevolutionens främsta kanaler är Facebook och Twitter. Mycket av innehållet är gemensamt, så som roliga bilder eller länkar till artiklar som handlar om gränskontrollerna. Twitterkontot fungerar som ett slags kommentarsfält över aktuella händelser i svensk och dansk politik. Här diskuteras och dissekeras uttalanden från politiker, nyhetsartiklar och tweets, gärna med humor och ironi som stilistiska grepp. På Facebooksidan tar de istället tillvara på sina följares känslor och upplevelser. Gränskontrollerna har fört med sig ilska, besvikelse och problem med att få ihop livspusslet hos pendlare i både Sverige och Danmark och utgör trovärdiga berättelser. Till en början utgjorde pendlarnas upplevelser större delen av inläggen. Numera blandas de med nyheter, rapporter om konsekvenser för näringslivet, ledarsidor och debattartiklar. Gemensamt för inläggen är att de väcker reaktioner hos följarna. Det stora engagemanget i frågan har lett till att den lever vidare även utanför sociala medier – ett tydligt kvitto på lyckad opinionsbildning.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med opinionsbildning är du varmt välkommen att höra av dig.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share