Integrerad kommunikation gör varumärket tydligare

integreradkommunikationDagens köpare, både privat och professionellt, är mycket välinformerade. Innan viktiga beslut gör de flesta av oss noggrann research på Google och på våra sociala nätverk. Vi dammsuger tillgängliga kanaler på information, för att i slutänden kunna göra ett klokare och mer välunderbyggt köp. Köparna har tagit kontrollen och det som säljarna kan göra är att se till att sprida sina budskap i de kanaler där köparna väljer att finnas. För bästa effekt bör detta ske samordnat, vilket för oss in på ämnet integrerad kommunikation.

Vad är integrerad kommunikation?

Integrerad kommunikation handlar om att skapa en strategisk plan för att föra ut enhetliga budskap i mängd olika kanaler. Så istället för att enbart anpassa budskapen för enskilda kanaler bör man istället skapa en sammanhållen kommunikationsstrategi där de olika kommunikationsinsatserna stöttar varandra.

Fyra C som plattform

För att lyckas med integrerad kommunikation är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på ett tidigt stadium i planeringen. Pickton och Broderick talar i sin bok Integrated Marketing Communications om 4 C som avgörande för att nå goda resultat: Coherence, Consistency, Continuity och Complementary. Fritt översatt handlar det om att varje kampanj bör vara:

  • Sammanhängande – har kommunikationsinsatserna ett logiskt samband?
  • Enhetlig – är budskapet enhetligt, utan motsägelser?
  • Kontinuerlig – är kommunikationsinsatserna långsiktiga?
  • Kompletterande – är helheten större än summan av delarna?

Skapar större värde

Genom att undvika fragmenterade budskap som förvillar mottagaren, och därmed sänker köpbenägenheten, innebär integrerad kommunikation en möjlighet att långsiktigt stärka varumärket. Var mottagaren än befinner sig, var det sig är på en hemsida, blogg eller på Facebook ska han eller hon mötas av samma personligt anpassade budskap.

Målgruppsanalys

En noggrann målgruppsanalys är därmed den självklara starten i arbetet med integrerad kommunikation. Då kartläggs de olika målgruppernas behov och beteenden, vilket är en förutsättning för att kunna skapa relevanta och intressanta budskap. Alla har vi våra unika preferenser för var vi söker information, och genom att finnas i en mängd olika kanaler med koordinerade budskap får ditt företag maximal utväxling av era kommunikationsinsatser.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se

 


 

malin_sv-14Hjälp med integrerad kommunikation?

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med din integrerade kommunikation är du välkommen att höra av dig.

Malin Staberg
Account Director
Strategic and operative communication
Tel +46 40 631 62 21
malin.staberg@navigator.se
Share