Frigör kraften i företaget med en vision

visionDitt företag behöver inte en vision, det går utmärkt att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet ändå. Fast med en vision kan det å andra sidan bli ännu större framgångar. Åtminstone om den är genomtänkt och inspirerande. Och aldrig någonsin kan bli verklighet.

Det är skillnad på vision, mission och mål

Det råder en viss förvirring kring vad skillnaden är mellan vision, mission och mål. Olika personer har olika uppfattningar, och kanske finns det inte något enhetligt svar på frågan. En av de bättre definitionerna är att sätta bokstäverna ÄR efter orden. Då blir det Visionär och Missionär. Två ord som är relativt lätta att förstå. Visionären ser möjligheterna, potentialen. Missionären är den som utför själva arbetet. Ett välkänt exempel är Jesus och hans apostlar. Jesus var den som målade upp en bild av en annan värld och beskrev den både målande och levande. Han såg möjligheter och inspirerade. Han var en visionär. Hans apostlar däremot, var missionärer. De arbetade dagligen och konkret för att föra ut budskapet, att bygga upp den kristna kyrkan över världen. Och målen sattes efterhand, konkreta och mätbara. Med andra ord hänger visionen och missionen ihop, men där visionen är en en inspirerande bild av en hägrande möjlighet är missionen en beskrivning av vad du måste göra varje dag för att så småningom komma dit. Målen är stegpinnar på vägen.

En bra vision ger företaget en själ

Vanligtvis brukar visionen definieras som bilden av var företaget ska befinna sig i framtiden. Det kan handla om marknadsandelar, hur man ska uppfattas av kunderna eller att man ska bli den ledande inom något område. Men idag, när hela marknadslogiken håller på att förändras i snabb takt, är det inte nog. En bra vision måste inspirera och skapa mening. I vissa fall kanske den inte ens handlar om företagets kärnverksamhet, utan om hur ni i förlängningen bidrar till en bättre värld. I ett TED-talk som heter ”How great leaders inspire action” pratar Simon Sinek om hur företag idag måste fråga sig varför de finns. Om svaret på frågan är ”för att tillverka produkt x och sälja den till folk” är de illa ute. Den moderne konsumenten väljer allt mer sällan en produkt i första hand för dess specifika egenskaper. Utan för att de tillverkas av ett visst företag. Ett företag som har värderingar och en vision de delar. Ett företag som de kan ha en relation till och som står för något de sympatiserar med. Vilket även gäller när de söker efter ett företag att jobba inom. Du bör alltså ha en vision med högre ambitioner än att bara ta marknadsandelar. Du bör ha en vision som ger företaget en själ. Och den själen bör givetvis genomsyra hela företaget.

Några bra exempel

Det finns många exempel på visioner som berättar om hur företaget ska ge utdelning till sina ägare, bli nummer ett på sin marknad eller, som Nike formulerade sin vision på 60-talet: ”Crush Adidas.” Men de finns också moderna besjälade visioner som målar upp en bild av ett företag som vill göra världen lite bättre genom sin verksamhet. Till exempel IKEA:s ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna”. Samtidigt finns det en trend att företag idag i stället använder sig av visionära missioner och inte formulerar någon vision. I stället för att måla upp bilden av var de är på väg skapar de en inspirerande bild av vad de ska göra varje dag. På vilket sätt de ska göra skillnad för sina kunder i varje kontakt med företaget. Som Kraft Foods ”Helping People Around the World Eat and Live Better” eller Toys ’R’ Us ”To put joy in kids’ hearts and a smile on parents’ faces”. Intressant nog har Apple, ett företag som gjort sig kända för att vara visionära, varken någon officiell vision eller mission. Däremot hade Steve Jobs på 80-talet visionen att persondatorer skulle bli ”en cykel för hjärnan” och att Apple skulle ”bidra till världen genom att skapa redskap för hjärnan som utvecklar mänskligheten”. Vilket visar att visioner, hur storslagna de än är, kan bli verklighet en dag även om man inte skriver ner dem på papper. Så länge de genomsyrar hela företaget.

6 saker bra formulerade visioner har gemensamt

1. Den är skriven i presens, inte i futurum. Den beskriver vad vi kommer att känna, höra, tänka, säga och göra om vi hade uppfyllt visionen i detta nu.
2. Den är sammanfattad i en kraftfull mening och den repeteras ständigt i all kommunikation. Samtidigt är den ingen tagline.
3. Den beskriver ett resultat, det bästa resultat vi kan tänkas uppnå. Den blandar inte ihop visionen med affärsmål, eller mål för en specifik tidsrymd. En vision definierar inte framgång med siffror.
4. Den är skriven på ett otvetydigt sätt. Den använder inte luddiga managementord som maximera eller ledande.
5. Den väcker känslor. Den är uppenbart och ogenerat passionerad. Samtidigt skiljer den på de hårda delarna i visionen, vad vi ska se, höra och göra och de mjuka delarna, vad vi ska tänka och känna.
6. Den hjälper till att frammana en gemensam bild i människors medvetande.

johan_sv-15Intresserad av att läsa mer?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att på vårt digitala nyhetsbrev.

Johan Bergquist
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 16
johan.bergquist@navigator.se

 


 

leif_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du ha hjälp med att formulera din vision är du varmt välkommen att höra av dig.

Leif Lindau
Managing partner
Strategic communication
Tel +46 40 631 62 22
leif.lindau@navigator.se
Share