Nyfiken på co-creation?

Cocreation

Buzzword eller innovativ innovationsstrategi? Co-creation bygger på att involvera ett utomstående nätverk för att generera idéer, till exempel till produktutveckling, supportlösningar eller marknadsföringskoncept. Att bjuda in medskapare boostar företagets innovativa höjd och driver fram nya perspektiv. Men åsikterna om co-creation går isär en smula. Vissa menar att co-creation är vaggan för framtidens idéer och kreativa utveckling. Andra är mer skeptiska och anser att co-creation-projekt är svårstyrda och att möjligheterna att skapa ROI är små. Men trots skepsis kan flera av världens mest välkända varumärken visa att co-creation kan integreras i innovationsstrategin. IBM har till exempel samlat över 300 000 experter till sina Innovation Jams och Apples Developer Network lockar mängder av användare att knacka ihop appar. Eller Starbucks, som med sitt digitala forum samlat in mer än 200 000 idéer från kunder. Vad krävs då för att lyckas med co-creation?

Är co-creation något för dig?

För den som är intresserad av att bjuda in medskapare är det viktigt att tänka över projektets helhet. En bra utgångspunkt är att fundera över vilka förberedelser som krävs. Projektet behöver ha relevanta avgränsningar men samtidigt ha en öppen frågeställning. Formulera vaga ramar för projektet ­– vilken typ av produkt ska utvecklas, vilken del av marknadsföringen behöver förnyas eller vilken typ av användare vill ni nå?

Fundera också på vilka som kan bidra med de insikter ni behöver och var dessa befinner sig. Vilket nätverk och vilka kompetenser behöver projektet? Gruppen bör ha en bra dynamik mellan rollerna och en inspirerande plattform att arbeta i. Ta reda på vilka incitament som motiverar dessa att delta i projektet Människor deltar i co-creation-projekt av olika anledningar. Vissa är mest nyfikna och vill lära sig nya saker medan andra drivs av ekonomisk belöning eller uppmärksamhet.

Till sist är det värt att nämna att co-creation-projekt genererar många idéer. Många bra, några dåliga, vissa spot on och andra fritt flygande. Ge de idéer som känns mest relevanta utrymme att testas och vidareutvecklas. Men se också till att fånga upp de idéer som vid första anblick inte alls verkar passa ditt företag. Dåliga idéer kan också driva innovation.

 

sanna-sv15Kontakta oss gärna!

Vill du veta mer om co-creation? Hör av dig till oss!

Sanna Dehlin
Digital strategist
Communications and marketing
Tel +46 40 631 62 15
sanna.dehlin@navigator.se
Share