5 tips för att kommunicera hållbarhet

kommunicera-hallbarhet

Hållbarhet blir allt viktigare för företag som vill framstå som seriösa och “goda”. Och vem vill inte det? Efter kvalitet och pris är ansvarstagande en av de viktigaste faktorerna när kunder väljer varumärke. Har man möjlighet att välja vill de flesta av oss hellre göra affärer med företag vi litar på och som upplevs som sympatiska. Därför är det viktigt att verkligen tänka igenom hur man ska kommunicera hållbarhet.

Kommunicera hållbarhet

Men även om många företag har goda intentioner är det färre som faktiskt lyckas kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt. Ironiskt nog är ofta kommunikation på detta område varken särskilt hållbar eller effektiv. Det finns betydligt fler vackra ord och storslagna visionsformuleringar i omlopp, än konkreta exempel på aktiva handlingar.

Lönsamt att agera hållbart

Hållbarhet är ett komplext område. Och det blir inte lättare av att alla inte är överens om definitioner och metoder. Men för att inte tappa tid i hållbarhetsarbetet är det bättre att börja i liten skala, göra det ni förmår och hela tiden försöka utvecklas och bli bättre. Använd gärna nedanstående checklista om du vill börja arbeta med kommunikation på området hållbarhet.

1. Redovisa ärligt och transparent

Försök inte måla upp en bild som inte stämmer, detta slår bara tillbaka negativt när verkligheten hinner i kapp. Var istället konkret och realistisk – vad kan ni göra och hur ska ni göra det? Och allt kan ju inte vara guld och gröna skogar, berätta även om problem och svårigheter, samt om hur ni vill lösa dessa. En öppen och ärlig redovisning bygger förtroende hos omgivningen.

2. Koppla hållbarheten till kärnverksamheten

Uttrycket gräv där du står är passande. Ditt företags hållbarhetsarbete blir mycket mer trovärdigt om ni direkt kopplar det till verksamheten, och inte är för svepande och generella. Är energiförbrukning en stor del av er negativa samhällspåverkan – arbeta för att få ner denna. Glöm inte berätta hur ni ska åstadkomma detta.

3. Skapa dialog med intressenterna

Samhälls- och miljöfrågor berör oss alla. Så varför inte bjuda in företagets intressenter till dialog och få reda på vad de tycker är viktigt. Dels får ni konkreta synpunkter på ert hållbarhetsarbete, dels får ni en anledning att kommunicera direkt med de personer som är viktiga för er verksamhet.

4. Visa samhällsnyttan

Ett hållbarhetsarbete syftar till att minska negativ påverkan på omgivningen, eller att skapa positiv påverkan. Visa tydligt upp samhällseffekterna av ert arbete inom hållbarhet, så legitimeras detta internt samtidigt som externa intressenter får en positiv bild.

5. Kommunicera idag – inte i morgon

Vi är vana vid att publicera information när vi är klara, tex när ett projekt är slutfört. Men hållbarhet är ett ständigt pågående arbete, utan slutpunkt. Därför är det en god idé att rapportera både om era långsiktiga målsättningar, men även om små framgångar i vardagen. Det visar att ni ständigt är aktiva, aktuella och att ni tar frågan på allvar.

mikael_sv-14Fler blogginlägg?

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.

Mikael Jisander
Copywriter
SEO and social media
Tel +46 40 631 62 18
mikael.jisander@navigator.se
Share