Fem tips för ditt förändringsarbete

forandringsarbete

I dagens exponentiella tidevarv står de flesta organisationer inför många, stora och genomgripande förändringar. Att få hela organisationen med sig i den digitala transformationen ställer höga krav på starkt ledarskap. Hur gör man då för att lyckas med sitt förändringsarbete?

Effektivt förändringsarbete

Som ledare behöver du formulera en tydlig vision över hur ni ska se ut och agera när förändringen är genomförd. Samtidigt krävs det ett klart varför för att få igång processen som säkert består av både morötter och hot. All förändring bygger på delaktighet, förtroende och förmågan att lyssna ordentligt till allas behov i processen. Det finns ett antal nyckelbegrepp för dig som ledare att utnyttja i varje fas av processen.

1. Lyssna

Du kan säkert känna dig sugen på att prata, entusiasmera och påverka. Motstå frestelsen. Försök att lyssna och lyssna från hjärtat.

2. Fråga

Bra frågor får folk att tänka. Ingenting inspirerar så mycket som att upptäcka storheten i sitt eget svar. Så ställ provokativa och reflekterande frågor.

3. Våga

Få inte panik när saker och ting går fel. Uppmuntra annorlunda idéer. Lär av misstagen tillsammans och se det som en del i utvecklingen mot den gemensamma visionen.

4. Uppmuntra

Ge dina medarbetare klara beslutsunderlag. Uppmuntra dem att prova nya kreativa angreppssätt. Erbjud resurser och släpp dem fria.

5. Fira

Var uppmärksam på alla små förändringar och fira varje liten framgång. Fokusera på vilket beteende som gjort att man lyckats.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du läsa fler inlägg som detta är du varmt välkommen att på vårt digitala nyhetsbrev.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share