Stark företagskultur viktigare än stark strategi

foretagskultur

Strategiarbete är ett viktigt fokusområde i all affärsrelaterad utbildning. Inte sällan är det ett primärt fokus. Företagskultur däremot är mer sällan en del av agendan. Trots att den i många fall är en viktigare framgångsfaktor än vad strategin är. Låt oss ta det steg för steg.

Företagskultur viktigt

En verksamhet brukar schablonmässigt beskrivas som att den består av 50 procent struktur och 50 procent kultur. Företagskulturen involverar en lång rad faktorer som attityder, förväntningar, övertygelser, idéer och uppfattningar och ju mer som sitter i väggarna desto mindre viktiga blir strategierna. Företagskulturen bygger på den samlade erfarenheten från alla medlemmar i organisationen på alla nivåer. Företagskulturen är strategins hemliga kompis som gör strategin starkare utan att vara satt på papper. Företagskulturen beskriver och styr hur ett företags ägare och medarbetare tänker, känner och agerar.

Rätt kultur skapar tillväxt

En stark kultur är nyckeln till en organisations långsiktiga framgångar. Den skapar tillväxt och har ofta mycket starkare påverkan på medarbetarnas motivation än vad strategin har. Regler, ramverk, riktlinjer och processer är givetvis också viktigt men det är ofta kulturen som avgör om de följs eller inte. Det krävs många faktorer för att bygga en stark organisatorisk kultur och det ser givetvis olika ut för alla företag. Här följer fem exempel.

1. Starka traditioner

Traditioner hjälper till att skapa företagets identitet. De berättar för världen vilken typ av företag det är. Ett sätt att bevara traditionerna är att fira och hylla dem. Starka traditioner som genomsyrar hela organisationen är ett bra sätt att bibehålla en hälsosam kultur.

2. Tydlig mission

En tydlig och inspirerande mission kan ge en organisation rätt injektion. Beskrivningen behöver vara kort och lätt att komma ihåg. Att få medarbetarna att brinna för missionen är avgörande för framgången i en organisation. Det är denna som får medarbetarna att gå till jobbet varje dag, som ger dem en mening och inriktning med sin vardag.

3. Stort engagemang

Samarbete främjar engagemang. Genom att göra alla i organisationen involverade i företagets nutid och framtid kan du skapa ett stort engagemang som i sin tur blir en del av företagskulturen. Engagemang föder ansvar och i ett företag med engagerade medarbetare är det sällan som saker faller mellan stolarna eftersom alla bryr sig, både om varandra och om företagets välmående.

4. Beröm och erkännande

Frekvent konstruktiv och positiv feedback är ofta kännetecknande för en organisation med en stark kultur. Genom att ge varandra erkännande inför andra skapas ett kollektivt självförtroende som ofta återspeglas i hur företaget agerar på marknaden. En stark positiv kultur är smittande och gör det lättare att attrahera såväl nya medarbetare som nya kunder.

5. Lärande organisation

Kontinuerliga läroprocesser kan hjälpa till att stärka företagskulturen. Om du gör lärandet till en del av kulturen skapar du nyfikna, intresserade medarbetare som är pålästa och kunniga i sin relation med kunderna och omvärlden. Att utbilda sina medarbetare i företagskultur och skapa förståelse för hur viktig denna är, gör kulturen ännu starkare.

Kulturen är svår att ta på

Kulturen är en viktig framgångsfaktor. Om detta råder ingen tvekan. Utmaningen med företagskulturen är att den är svår att ta på och att den mår bäst av att styras av majoriteten, inte en utvald skara ledare. Företag som Apple och Disney, som varit med och dominerat en industri under lång tid, lyckas med det framför allt för att de har en gemensam syn på hur viktig kulturen är för att lyckas. Och att den behöver vara djupt rotad och väl implementerad i varje medarbetare.

Med en stark strategi kan du vara med i spelet. Med en stark kultur går du oftare ut som vinnare.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig att stärka din företagskultur är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share