Hur gör man en bra nyhetsvärdering?

Nyhetavardering

Har du stött på ordet nyhetsvärdering i olika sammanhang men inte riktigt förstått vad det handlar om? Vi reder ut begreppet och varför det är viktigt för dig som arbetar med PR och kommunikation.

Bra nyhetsvärdering

Nyhetsvärdering handlar om vilket värde media och journalister tillskriver en nyhet, det vill säga hur intressant nyheten är. Efter en nyhetsvärdering bestämmer man sedan vilka nyheter som ska få ta plats i rapporteringen och hur stor den platsen ska vara.

Nyhetsvärdering inom PR

Arbetar du med PR är nyhetsvärdering centralt. Nyckeln till framgång är att ha en förståelse för vad media tycker är intressant att skriva om. Det krävs att man kan sätta sig in i hur en journalist tänker. Genom att lära sig tänka som en journalist är det enklare att ta fram nyhetsmaterial. Det underlättar också vid framtagning av frågor till en undersökning, som är en populär PR-teknik, vars resultat kan ligga till grund för flera artiklar.

Kriterier som ger nyheten värde

Omständigheter kan göra att nyheter som generellt sett borde ha tillskrivits ett lägre nyhetsvärde syns i media. Det kan till exempel bero på nyhetstorka hos redaktionen. På samma gång kan nyheter som man anser har ett starkt nyhetsvärde slopas från rapporteringen på grund av att det just då är en specifik händelse som upptar medias intresse. Därför handlar det i mångt och mycket även om tajming. Det finns dock vissa generella kriterier över vad som ökar en nyhets värde. Vi listar några av dem nedan.

  • Nyheten ska vara ”ny”. Det du berättar om ska kännas färskt. Använder du statistik så se till att siffrorna är så uppdaterade som möjligt.
  • Nyheten är aktuell. Den grundar sig i en aktuell fråga som uppmärksammats på senare tid.
  • Nyheten är geografiskt nära. Det som händer nära mediets publik har ett högre nyhetsvärde.
  • Nyheten överraskar. Nyheten baseras på information som är avvikande och oväntad.
  • Nyheten involverar. Innehållet omfattar och berör en större grupp människor.
  • Nyheten är relevant. Innehållet har betydelse för mediets publik.
  • Nyheten är av negativ karaktär. Negativa händelser har generellt sett ett högt nyhetsvärde.

emilia_svKontakta oss gärna

Vill du ha hjälp med din nyhetsvärdering eller annan typ av marknads-PR är du varmt välkommen att höra av dig.

Emilia Billing
PR Consultant
Social media and analysis
Tel +46 40 631 62 15
emilia.billing@navigator.se
Share