Fem skäl till varför big data är viktigt

bigdata

Det som först möttes med skepsis och förundran har idag förvandlats till något som alla efterfrågar, omfamnar och utnyttjar. Big data, bra data, rätt data och ren data är en kritisk framgångsfaktor och bristen på data eller för mycket ”dirty data” är idag kanske det största hotet för många företag.

Big data är viktigt

Men vad är nästa steg? Att sia om framtiden för big data är både vanskligt och svårt. En sak är dock säker, mängden data fortsätter att växa exponentiellt och kostnaden för att lagra data fortsätter att dyka. 90 procent av all information är mindre än två år gammal och datakapaciteten utvecklas mer för varje timme än den gjorde de första 90 åren som sedan datorn uppfanns. Här kommer fem tips på vi på hur vi på Navigator förutspår att framtiden kommer att se ut inom big data.

1. Big data blir allmängiltigt

Även om big data fortfarande befinner sig tidigt i sin utvecklingsfas är den konstanta tillväxten inte möjlig att stoppa. Det gör att data management blir allt mer allmängiltigt, det blir lättare att samla in, lagra, analysera och agera på även mer avancerad och komplex data med nya tekniker och metoder. Fler och fler företag kommer att anamma tänket och data kommer att utnyttjas i allt högre grad för att erbjuda bättre service till sina kunder.

2. Snabbare resultat

Idag kan det fortfarande ta lång tid att samla in, analyser och agera på big data. I framtiden kommer allt mer att kunna hanteras automatiskt i realtid. I takt med utvecklingen kommer vi att få se mer strömlinjeformad och resultatorienterad data som i slutändan kommer att generera bättre ROI.

3. Allt landar i molnet

En utmaning för företag som hanterar big data har varit de komplexa systemen vilket i många fall gjort stora satsningar kontraproduktiva. Molnlösningar är ett sätt att lösa detta. Med molnteknologin krävs det inte samma kunskaper i traditionell analys för att kunna tillgodogöra sig datan. Allt blir mer och mer intuitivt.

4. Personaliserad marknadsföring

Fram till idag har marknaden för big data drivits av cookies. En uppfinning som härstammar från tiden då datorn var navet för webben, vilket idag i allt större utsträckning är mobilen. Detta är inte längre den viktigaste källan till data eftersom Facebook, Google och andra stora spelare skapar personaliserad kommunikation på nya sätt som är på väg att bli standard.

5. Big data blir bara data

När teknologin blir standard är det stor chans/risk att terminologin ändras. Om nästan alla företag, branscher och industrier hanterar stora mängder data blir ordet big överflödigt. Vår syn på vad som är mycket kommer att förändras radikalt vilket i sig gör big data management än mer allmängiltigt.

Forma framtiden med rätt data

Tack vare den explosionsartade användningen av mobiler världen över har det genererats enorma mängder data de senaste åren. När nu nästa steg påbörjas med Internet of Things vars sensorer knyter ihop det hela digitala ekosystemet är det svårt att överblicka hur vi ska hantera all data i framtiden. Men en sak är säker, den som lär sig bemästra och utnyttja datan rätt har ett stort försprång i förhållande till sina konkurrenter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev >>

Vill du läsa fler av våra trendspaningar ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om framtiden för big data och hur du kan utnyttja datan för att bli framgångsrik så får du gärna höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share