Årsredovisningar och content marketing

arsredovisningar_3045x1520

Glöm den digra luntan med sifferstatistik och några obligatoriska VD-ord om året som gått. Tiden då bolagsrapporten var en intern angelägenhet för revisorer och investerare är över – i stället har företagen börjat se möjligheterna. Årsredovisningar är redan idag kraftfulla marknadsföringsverktyg och genom att dra nytta av sociala medier och sina egna kanaler för att sprida innehållet har många nått stora framgångar.

Stort intresse för årsredovisningar

Orsakerna till det ökade intresset är flera. Inte minst har de mediala förutsättningarna för en välgjord årsredovisning ändrats. Det finns ett flertal årliga tävlingar som belönar form och innehåll, och höga placeringar ger åtråvärd uppmärksamhet. Svenska årsredovisningar ligger sedan länge i den internationella toppen, och vinner regelbundet utmärkelser. Företagen har insett att årsredovisningen kan vara en kommunikationskanal långt bortom den traditionella målgruppen och en integrerad del av den övriga marknadsföringen – en riktig goodwillskapare.

Fler hållbarhetsredovisningar

Vidare har även regelverket på EU-nivå skärpts, bland annat genom Transparency Directive. Det ställer högre krav på tydlighet, faktastruktur och, som namnet antyder, transparens. Följden har blivit mer omfattande och komplexa dokument, där en mer pedagogisk presentation närmast är en nödvändighet. Resonemanget kring ansvarsfullt företagande och etiska frågeställningar har flyttats upp på dagordningen. Det ökade intresset för miljöfrågor har samtidigt gjort exempelvis hållbarhetsredovisningar till ett självklart inslag för många.

Nätet tar över

En viktig faktor är förstås också Internet, där den mest spännande utvecklingen sker. Från att ha setts som ett bra komplement till den tryckta, fysiska versionen, är rollerna snart ombytta. I takt med att de digitala presentationsmöjligheterna vidgas kommer fokus att skifta till var mans dator. Många företag nöjer sig fortfarande med att låta nätversionen vara en statisk, inskannad pdf, men allt fler börjar se potentialen.

Sociala medier och content marketing

Många företag söker med ljus och lykta efter intressant innehåll att utnyttja i sina egna kanaler och sociala medier. Samtidigt har man lagt hundratals timmar och engagerat mängder av medarbetare, ofta världen över, för att få in värdefull information till sina års- och hållbarhetsredovisningar. Genom att utnyttja innehållet i form av matnyttig fakta och intressanta reportage kan dessa ofta enkelt anpassas till nya målgrupper via nya kanaler. Det handlar om att utnyttja resurserna rätt och bygga sin kommunikation på material som redan är granskat och godkänt av ledningen. En stark trend inom års- och hållbarhetsredovisningar är utnyttjandet av storytelling där företagets medarbetare får komma till tals och intressanta värdeskapande projekt lyfts fram. Detta är utmärkta exempel på innehåll som passar perfekt för sociala medier.

Ericsson bra exempel

Ericsson är ett bra exempel på företag som drar nytta av sin års- och hållbarhetsredovisning i sociala medier. Inom hållbarhetsområdet har man mer än 100.000 följare på Facebook på sidan “Technology for Good” där grunden till innehållet på sajten kommer från hållbarhetsredovisningen. Man jobbar också mycket med filmer på Youtube för att visa på intressanta välgörande projekt världen över där man är involverad. Twitter, Flickr, egna bloggen och Pinterest är exempel på andra kanaler där man utnyttjar innehållet i års- och hållbarhetsredovisningen.

Tänk efter före

Redan vid uppstarten av års- och hållbarhetsredovisningen är det viktigt att tänka igenom; dels i vilka kanaler innehållet ska kunna spridas så att det anpassas för det redan från början, dels vilka kanaler som ska användas för att marknadsföra själva redovisningarna i sig. Fundera också över hur du bäst speglar de olika typerna av innehåll för att få bästa spridning. Tänk film, intervjuer, tio tips, så-här-gör-du, animationer, utmaningar med mera. Du kommer att bli förvånad över hur mycket intressant innehåll företaget har att kommunicera med års- och hållbarhetsredovisningen som bas i rätt kanaler med rätt vinkling.

Share