7 tips för att lyckas med nyhetsbrev

shutterstock_97419071Nyhetsbrev är ett effektivt sätt att nå ut till ditt företags målgrupper. Till skillnad från slumpmässiga massutskick är ett nyhetsbrev ofta välkommet, då innehållet är relevant för mottagaren. Men, för att lyckas fullt ut gäller det att göra rätt, annars är risken att mottagarna avprenumererar, eller ännu värre, markerar utskicket som skräppost. Nedan finner du 7 tips för hur du bör utforma ett nyhetsbrev.

Är syftet klart?

Vad vill du uppnå med nyhetsbrevet? Engagerar du läsaren? Finns det en “call to action”? Fundera över din strategi för att nå framgång med nyhetsbrevet.

Bjud på bra innehåll

Fokusera på ett läsvärt innehåll och undvik att fylla nyhetsbrevet med reklam. Folk vill ta del av din kunskap, inte bli dränkta i säljbudskap.

Målgruppsanpassa

Olika kundsegment kan vara intresserade av olika saker. Gör gärna versioner av nyhetsbrevet, med personaliserat innehåll, så ökar relevansen för mottagaren.

Tänk på ämnesraden

Hitta balansen mellan att vara så intressant att folk klickar, men inte överdrivet säljande så att brevet blir markerat som skräppost. Enbart stora bokstäver och multipla utropstecken i ämnesraden är ingen bra idé.

Timing

När passar det bäst att skicka nyhetsbrevet? Används analysverktygen hos din leverantör av nyhetsbrev för att hitta den optimala tidpunkten att skicka, så ökar du läsfrekvensen.

Mobilanpassa

Cirka hälften av alla nyhetsbrev läses på en mobil enhet. Är ditt nyhetsbrev inte mobilanpassat, och läsbart på alla sorters enheter, är risken stor att mottagaren avregistrerar sig.

Öka din kunskap

En enkel undersökning bland de som väljer att avprenumerera ökar din kunskap om varför. Detta hjälper dig att förbättra innehållet i ditt nyhetsbrevet till nästa gång.

Share