Lead Management

 
leadmanagement

Att marknadsföring och försäljning inom B2B genomgår en radikal förändring, det har du säkert märkt. Det handlar allt mer om att automatisera processer med hjälp av ny teknik och effektiva plattformar. I dagens och morgondagens digitala värld går det att särskilja vilka som bara är ointresserade besökare och vilka som är heta leads. För att göra det krävs rätt strategi inom Lead Management.

Strategi för Lead Management

Lead management är en viktig pusselbit i en väl fungerande Marketing Automation-miljö. Med rätt strategi kan du tidigt identifiera och påverka köpare innan säljkontakt. Lead Management handlar främst om att analysera behov och prioritera köpsignaler för att generera affärer. Hur väl passar det besökande bolaget som lead in i er målmarknad? Vilken grad av intresse har de visat för era tjänster? Det gäller att få besökaren att gå från ”suspect” till ”prospect” till ”lead” till ”customer”.

Sälj och marknad i samarbete

Det finns studier som visar att företag som automatiserar sin Lead Management-process ökar sin försäljning med 10 procent inom 6-9 månader. För att lyckas med sin strategi krävs ett nära samarbete mellan sälj och marknad. Den moderna marknadsavdelningen har en god systemkompetens och arbetar tajt ihop med säljavdelningen. Och vise versa. Det handlar om att gemensamt skapa konvertering, nyförsäljning, merförsäljning och korsförsäljning.

Definiera mål och mätmetoder

Den vanliga definitionen av leads är ett prospect som är redo för en säljkontakt. Det krävs väldefinierade gränser för i vilket läge sälj- respektive marknadsorganisationens ansvariga ska driva relationen framåt. Dessa behöver definieras tillsammans så att man får ett bättre ansvarstagande och tydligare målbilder för respektive avdelning. På så vis blir det enklare att mäta ROI och du minimerar riskerna att potentiella kunder faller mellan stolarna.

Samarbete med Apsis

När du vill satsa på Lead Management krävs både en tydlig, genomtänkt strategi och rätt system. För att kunna hjälpa dig med båda delarna är Navigator Referral Partner till Apsis. I Apsis ingår även ProspectEye som har ett av de starkaste systemen inom Lead Management.

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så tar du del av de senaste trenderna inom ämnen som marknadsföring, kommunikation, sociala medier, PR och content marketing. Givetvis speglar vi även vad som händer hos oss på Navigator och hur vi hjälper våra kunder att bygga varumärken och skapa försäljning på den globala arenan. Ungefär en gång i månaden landar vi i din inkorg. Anmäl dig till nyhetsbrevet här >>

Ännu mer?

Om du vill införskaffa ännu mer ny kunskap ska du besöka samlingssidan för våra e-böcker inom olika ämnen. Här hittar du böcker, guider och infographics, fyllda med fakta och tips som vässar din kompetens i vardagen. Vad skulle du vilja lära dig mer om? Kolla in vad du kan ladda ned här >>

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med Lead Management är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share