Vi bygger förtroende och skapar genomslag för våra uppdragsgivare genom idégenererad PR och influencer marketing. Vi vet hur du hittar rätt influencer, sätter ihop ett framgångsrikt samarbete och undviker fallgroparna. På samma sätt arbetar vi med PR för att synliggöra våra kunder i media, skapa uppmärksamhet och göra dem till kunskapsledare i sin bransch. Vill du ha hjälp med PR och influencer marketing? Hör av dig!

Mer om PR och influencer marketing

Influencer marketing – stärker uppfattningen om ditt varumärke

Influencers, vår tids mest inflytelserika och mäktiga människor, har verkligen tagit över våra flöden med besked de senaste åren. På samma sätt som vi i alla tider fascinerats av kända personer kan vi inte låta bli att påverkas av Instagramfenomen, YouTubers och bloggare. De inspirerar, underhåller och irriterar oss på en och samma gång. Allt fler varumärken har förstått makten i influencer marketing. Med många följare och stort inflytande är det möjligt att skapa relationer, identitet och lojalitet med din målgrupp genom redaktionella samarbeten.

PR – skapa långsiktigt förtroende

Målet med PR är att stärka uppdragsgivarens relationer till relevanta målgrupper. Det kan exempelvis handla synas i rätt sammanhang, nå ut med rätt budskap eller sätta en fråga på agendan. Man brukar säga att PR verkar i förtjänade kanaler, vilket ofta är redaktionellt medieutrymme.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication