Vi har lång erfarenhet av kommunikation inom den finansiella sektorn och förtrogna med dess regelverk och kontrollinstanser. Förutom att vi producerar ett flertal årsredovisningar varje år så hjälper vi också våra kunder med hållbarhetsredovisningar, prospekt i samband med nyemissioner, investerarpresentationer och CSR-satsningar. Vill du ha hjälp med CSR och corporate communication är du varmt välkommen att höra av dig.

Mer om CSR och corporate communication

Finansiell kommunikation – för öppenhet och transparens

För framför allt börsnoterade bolag är det viktigt att måna om sin kommunikation. Investerare, aktieägare och andra intressenter vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i bolaget och ha ett gediget underlag för att fatta beslut om huruvida det är värt att satsa på just er. Finansiell kommunikation kräver öppenhet, tydlighet och transparens för att bygga förtroende på marknaden.

Årsredovisning – ett starkt kommunikationsverktyg

Att bygga ett varumärke är en process som kräver styrka och konsekvens. Alla tillfällen att kommunicera varumärkets värden bör tas tillvara på bästa sätt. Företagets årsredovisning är en varumärkesbärare som når flera viktiga målgrupper, ofta i ett annat sammanhang än den vanliga marknadskommunikationen. Det är dags att göra årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen till två av företagets viktigaste varumärkesbyggande och relationsskapande kommunikationsverktyg.

Corporate storytelling – berättar historien om ditt varumärke

Starka berättelser förmedlar värden på ett mycket kraftfullt sätt och är ett effektivt sätt att nå fram till dina målgrupper. Därför fungerar corporate storytelling bra för att bygga ditt varumärke. Ta med dina läsare på en oförglömlig resa genom företagets historia. Fyll berättelsen med karaktärer, milstolpar, upp-och-nedgångar.

CSR – hållbarhet för samtiden och framtiden

Idag har ofta företag mer makt än politiker att påverka och förändra vårt samhälle. Företag lever också i ett nytt medieklimat, där det är omöjligt att helt kontrollera vilka budskap som sprids. När nya krav ställs på företag, är det viktigt att skapa riktlinjer och en medvetenhet kring CSR.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication