Med rätt slutsatser kan du forma företaget för framtiden, istället för att ständigt hantera akuta problem. Men för att lyckas samla ihop den kraft som finns i hela organisationen är det viktigt att alla känner sig involverade och engagerade. Vi har lång erfarenhet av implementeringar och förändringsarbete. Dessutom är flera av våra medarbetare utbildade inom vuxenpedagogik.

Mer om implementeringar och förändringsarbete

Intern implementering – ger hållbara resultat

Det finns en enorm kraft i att få alla i organisationen med sig. Det gäller oavsett om det handlar om att få förståelse för hur den nya produkten ska lanseras eller hur den nya visionen som alla ska förhålla sig till ser ut. Kom ihåg, det spelar ingen roll hur fort loket kör om alla vagnarna står kvar på perrongen. För att lyckas krävs det genomtänkt intern implementering.

Undersökningar – ger nya insikter och beslutsunderlag

Vad tycker målgruppen om dina produkter? Hur uppfattas ditt varumärke på marknaden? I dagens snabbt föränderliga värld är det viktigt att ha koll på hur det verkligen ser ut. Då kan du ha stor nytta av att genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar.

Analys – lägger grunden för framgångsrik kommunikation

Hur ska vi kunna veta vart vi är på väg om vi inte vet var vi står? Utan gedigen analys är sannolikheten att lyckas mest en fråga om tur. Därför ser vi till att alltid gräva djupt för att ta reda på var kunden befinner sig, hur den uppfattas, vem som tillhör målgruppen och vad konkurrenterna gör.

E-learning – sprid och bygg kunskap internt

E-learning är ett effektivt redskap inte bara för kompetensutveckling utan också för att skapa förståelse och förankring kring viktiga frågor i en organisation. Många studier visar att e-learning är lika effektivt för lärandet som traditionell undervisning. Med rätt kombination av inspirerande uppgifter, problemlösning, bilder, grafik, video, text och ljud samt en flexibel digital plattform går det att skapa många spännande lösningar.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication