Strategin är nyckeln till allt framgångsrikt arbete. Vi har egenutvecklade processer för de flesta marknadsförings- och kommunikationsstrategier, från varumärke, positionering och kommunikation, till digital, SEO och sociala medier. Vi hjälper dig att lyckas med alla typer av strategier och koncept.

Mer om strategier och koncept

Varumärkesstrategi – skapa lojalitet, försäljning och stolthet

I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Starka varumärken är inte bara mer attraktiva för konsumenten, utan också för medarbetare, leverantörer och återförsäljare. Genom att ladda ditt varumärke med rätt emotionella värden ökar du både försäljningen, stoltheten och lojaliteten. Och för att lyckas med det behöver du en väl genomtänkt varumärkesstrategi.

Varumärkesplattform – detta bör den innehålla

Ditt företags varumärkesstrategi sammanfattar du lättast i en varumärkesplattform som innehåller alla de viktiga komponenter som tillsammans utgör varumärkets identitet och tydliggör er profil. Vi på Navigator har lång erfarenhet av att arbeta fram varumärkesplattformar för företag, varumärken och koncept i en lång rad olika branscher. Här beskriver vi några av de ingredienser som är viktiga att få med i arbetet.

Namnstrategi – får alla att lägga ditt namn på minnet

Det säger sig själv att namnet är en viktig ingrediens för att lyckas som företag. Oavsett om det handlar om varumärket, produkten, tjänsten eller något annat kopplat till din organisation vill du att namnet ska vara tydligt och minnesvärt. Och det kräver sin process. Att lansera ett nytt namn är en stor investering och det är därför klokt att säkerställa hög kvalitet rakt igenom med en namnstrategi.

Segmentering – ger dig fördelar på marknaden

En normal person möts av mer än 3 000 reklambudskap varje dygn. För att reda ut tillvaron behöver hjärnan struktur. Vi selekterar, sorterar, kategoriserar och väljer bort. Parar ihop och jämför. Hjärnan har bara plats för ett mindre antal varumärken inom varje bransch och därför gäller det att hitta sin plats och nå rätt målgrupp med rätt budskap. En tydlig och genomtänkt segmentering av marknaden är idag helt avgörande för att nå fram och hamna top-of-mind hos rätt målgrupper.

Kommunikationsplattform – grunden för all kommunikation

En tydlig och genomtänkt kommunikationsplattform lägger grunden till hur väl företaget lyckas med sin marknadskommunikation. Det gäller att hitta rätt blandning av emotionella och rationella budskap för att nå såväl ut som in till sina målgrupper och anamma ett utifrån-och-in-perspektiv i sin kommunikationsstrategi.

Kommunikationskoncept – konsten att väcka känslor

Kommunikationskonceptet är en dramatisering av dina budskap. Det bygger på en övergripande idé som kan gestaltas i olika former. Både visuellt och verbalt. Konceptet finns till för att få ditt varumärke att väcka känslor hos mottagaren och därmed göra dig värd att lägga på minnet.

Digital strategi – hjälper dig att skapa bättre business

Idag måste all kommunikation fungera i ett digitalt sammanhang för att vara användbar. Det har blivit helt avgörande för framgångsrika företag att ha en tydlig och genomtänkt närvaro i digitala medier, såväl i egna som i andras, för att lyckas bygga sitt varumärke och sälja varor eller tjänster. Och för att kunna vara både snabbfotad, uppdaterad och långsiktig behöver du en genomarbetad digital strategi.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication