Innovationsbyrå

 
innovationsbyrå
Förr handlade innovation om hur man bäst skyddade sina innovationer och idéerna genererades nästan uteslutande inom företaget. För att ligga i framkant idag är du beroende av dina kunder och din omvärld, annars finns det stor risk att du som stor stabil aktör blir omsprungen av mindre, snabbare och mer flexibla konkurrenter. Det blir allt viktigare att utnyttja den kunskap och kompetens som finns utanför den egna verksamheten. Det är detta en innovationsbyrå kan hjälpa till med.

Framtidens innovationsbyrå

Det finns många fördelar med att öppna upp, interagera och bjuda in sina kunder och andra intressenter i utvecklingsprocessen. Dels får man nya perspektiv på sina utmaningar och inte sällan annorlunda lösningar som man inte själv kommit på. Dels skapar man en intressant och positiv dynamik i den egna organisationen när fler är med i processen tillsammans med kunderna. Det blir ett öppnare klimat och transparensen ökar.

Nya perspektiv

Det gäller att börja i rätt ände. Öppen innovation innebär att företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation samt bjuder in fler aktörer, stora som små, till en plats i innovationsprocesserna. Arbetssättet kan uppfattas som ostrukturerat och svårhanterat. Men det behöver det inte vara om man börjar i rätt ände och utvärderar hur innovativt företaget är idag och hur innovativt det behöver vara i framtiden för att behålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Skapa innovation tillsammans

Vi på Navigator arbetar nära flera utvecklingsmiljöer för start-ups för att ta del av den nya tidens innovationstänk där kunden vill vara med i utvecklingen och misslyckanden bara ses som ett steg närmare succé. Vi hjälper tillväxtföretag att tänka strategiskt och långsiktigt sitt värdegrunds- och varumärkesarbete. Samtidigt hjälper vi globala företag att föra in tillväxtföretagens tänk i sina organisationer genom att bland annat moderera co-creation-aktiviteter tillsammans med deras kunder och andra intressenter.

Moderera öppen innovation

Navigator är bland annat mentorföretag åt MINC i Malmö som är en utvecklingsmiljö för start-ups och vi samarbetar med Medeon som bedriver en liknande verksamhet inom life science. Vi på Navigator har god förståelse för de mekanismer som krävs för att skapa innovativa och skapande klimat i en process där man bjuder in sina kunder eller andra intressentgrupper i produktutvecklingen. Vi hjälper våra kunder att moderera allt från workshops och A och B-tester till gemensamma lanseringar.

Fördelarna med öppen innovation >>

Läs mer om fördelarna med öppen innovation i vårt blogginlägg.

niclas_sv-14Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om hur vi på Navigator skulle kunna hjälpa dig med ditt innovationsarbete är du varmt välkommen att höra av dig.

Niclas Bergenblad
Creative Director
Digital and innovation strategy
Tel +46 40 631 62 13
niclas.bergenblad@navigator.se
Share