Securifid

Securifid//

Navigator har hjälpt Securifid att ta fram namn, varumärkesplattform och kommunikationskoncept samt löpande kommunikation för att skapa kännedom och positionera lösningen på marknaden. 

Probi

Probi//

Navigator har hjälpt Probi att skapa ett långsiktigt kommunikationskoncept ”Passion for People” som hjälper till att positionera varumärket på den globala marknaden genom en lång rad olika marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter.

Bona

Bona//

Navigator har hjälpt Bona att stärka varumärket online. Genom digitala kommunikation bygger vi global närvaro och skapar engagemang i sociala medier. Vi hjälper dem även strategiskt och operativt med inbound och content marketing för att…

1910 Event

1910 Event//

Navigator har hjälpt 1910 att utveckla namnet, varumärket, webbplatsen och ett långsiktigt strategiskt kommunikationskoncept som vi sedan bidragit till att sprida genom löpande inbound marketing-aktiviteter.

Clemondo

Clemondo//

Navigator har hjälpt Clemondo att utveckla en varumärkesstrategi för koncernen och de olika varumärkena. Dessutom bistår vi i arbetet med strategisk och operativ kommunikation i digitala och analoga kanaler.

Axis

Axis//

Navigator har hjälpt Axis att utveckla sin varumärkesidentitet och skapa strategisk, såväl som operativ kommunikation för deras globala marknad.

Gilead

Gilead//

Vi på Navigator hjälper den nordiska organisationen med strategisk rådgivning, konceptutveckling, produktlanseringar och löpande kommunikation mot HCP.

ADB Safegate

ADB Safegate//

Navigator har samarbetat med ADB Safegate under många år och vi var bland annat inblandade i kommunikationen kring sammanslagningen av ADB och Safegate. Vi har arbetat med allt ifrån strategiska kommunikationsprojekt till löpande marknadsinsatser.

Ecophon

Ecophon//

Navigator har utvecklat ett flertal koncept och produktlanseringar såväl som deltagit i övergripande strategiskt arbete. Vi har även tagit fram den nya företagsidentiteten och varit involverade i interna implementeringsprojekt.

Ballingslöv

Ballingslöv//

Vi på Navigator har arbetat med Ballingslöv sedan 2005 och hjälper företaget med deras varumärkesbyggande och försäljningsorienterade marknadskommunikation gentemot konsumenter och återförsäljare under konceptet ”Vardagsglädje”.

Malmö Redhawks

Malmö Redhawks//

Vi på Navigator har hjälpt Malmö Redhawks att skapa en ny varumärkesstrategi, att ta fram och implementera en ny värdegrund samtidigt som vi bland annat sköter den löpande kommunikationen i merparten av kanalerna inför matcherna…

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems//

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsplattform samt skapat ett globalt kommunikationskoncept som implementerats på alla marknader. 

Arjo

Arjo//

Vi på Navigator har utvecklat koncept, verktyg och aktiviteter för såväl extern som intern kommunikation med syfte att stärka Arjo’s varumärke och öka försäljningen på den globala marknaden.

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy