ADB Safegate

Exempel på uppdrag - Together towards tomorrow

ADB Safegate Lanseringsfilm

Kommunikationskoncept för samgåendet

Navigator har samarbetat med Safegate under många år och tagit fram en lång rad olika koncept och kommunikationsmaterial för den globala marknaden. När Safegate och ADB gick samman var med och skapade den interna och externa kommunikationen. Detta är bara ett exempel på uppdrag som vi genomfört.

Utmaning 

SAFEGATE fusionerade med en annan av de ledande aktörerna inom flygplatsindustrin, ADB. Tillsammans formade de företaget ADB SAFEGATE och behövde hjälp med både en ny kommunikationsstrategi och att implementera gemensamma värderingar i hela organisationen. Samtidigt behövde de nå ut till alla sina målgrupper för att marknadsföra det nya varumärket. 

Lösning 

Tillsammans med ADB:s kommunikationsbyrå tog Navigator fram den nya varumärkesstrategin och kommunikationsplattformen för det nya varumärket. Navigator utvecklade också planerna för den interna och externa utrullningen av varumärket och deltog i implementeringen. Samtidigt var vi med och omvandlade en stor del av det globala marknadsmaterialet. 

Resultat 

ADB SAFEGATE är idag ett av de ledande varumärkena i flygplatsindustrin med lösningar för tornet, landningsbanan och gaten. Idag är man partner till världens 50 viktigaste flygplatser och servar eller har servat mer än 2500 flygplatser i mer än 175 länder med sina lösningar. 

Webb

ADB Safegate Webb

Webbsajt för sammanslagningen

En central enhet vid samgåendet var den interna och externa mikrosajt som visar på ambitionen med nya bolaget och ger svar på de viktigaste frågorna.

Broschyrer

ADB Safegate Broschyr

Beskriver det nya erbjudandet

Intern och extern broschyr skapades som beskriver bolaget ur ett medarbetar- respektive kundperspektiv.

Roll-ups

ADB Safegate Roll-ups

Viktigaste budskapen

Roll-ups var bara en av enheterna i det globala marknadsmaterial som togs fram med fokus på fördelarna för kunder och medarbetare.

Marknadsmaterial

ADB Safegate Annonser

Annonser och banners

Annonser och banners för att berätta för befintliga och potentiella kunder om fördelarna med bolaget togs fram.

Varumärkes- och kommunikationsstrategi

Under sammanslagningen av ADB och Safegate har Navigator varit delaktig i det övergripande varumärkesprojektet. Navigator har löpande varit en strategisk partner inom kommunikation och varumärkesbyggande, tidigare med Safegate och nu även under och efter sammanslagningen.

Företagskultur

För att skapa en gemensam kultur efter sammanslagningen har Navigator arbetat med ADB Safegates kärnvärden. Projektet involverade att skapa en kulturstrategi tillsamans med ledningen och genomföra implementeringen i hela organisationen. Denna process baserades på ”train-the-trainer”-lösningar för facilitering av workshops på alla marknader. Navigator tog fram hela strukturen och allt innehåll för implementeringsaktiviteter och workshops.

Marknadskommunikation

ADB Safegate kommunicerar med beslutsfattare på flygplatser och flygbolag. Navigator skapar löpande riktad kommunikation som syftar till att tillgodose behoven från olika perspektiv så som drift och underhåll.

Konceptutveckling

I lanseringen av en enhetlig produktportfölj arbetar ADB Safegate med Navigator för att paketera definierade produktsegment igen. Arbetet inkluderar intern varumärkeshierarki, konceptualisering och budskap.

Relaterade case

ASSA ABLOY Entrance Systems

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsplattform samt…

Ecophon

Navigator har utvecklat ett flertal koncept och produktlanseringar såväl som deltagit i övergripande strategiskt arbete. Vi…

Axis

Navigator har hjälpt Axis att utveckla sin varumärkesidentitet och skapa strategisk, såväl som operativ kommunikation för…

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy