Ecophon

Kommunikation som får dig att lyssna

Nytt kommunikationskoncept

Navigator har samarbetat med Ecophon under många år och deltagit i många olika typer av projekt med allt från konceptutveckling till globala produktlanseringar.  Tillsammans har vi även arbetat fram den nya företagsidentiteten och plattformen för varumärket. Här är ett exempel på vad vi gjort.

Utmaning

Saint-Gobain Ecophon Group ville lyfta sitt svenska ursprung för att stärka varumärket och bygga in värden som stödjer produkternas position inom premiumsegmentet. Gruppen ville också ta en position som kunskapsledare inom akustiklösningar genom att föra fram sina specialister och sprida deras kunskap till arkitekter och beslutsfattare.

Lösning

Navigator utvecklade gruppens nya varumärkesstrategi och kommunikationsplattform och genomförde en omfattande repositionering av varumärket med fokus på det svenska arvet. Konceptet ”The sound of Sweden” togs fram och nytt marknadsmaterial spriddes globalt. 

Resultat

Saint-Gobain Ecophon Group är kunskapsledande i branschen inom rumsakustik speciellt inom fokusområdena sjukvård, kontor och skola. Varumärket är nära förknippat med det svenska arvet och gruppen har en stark position som partner till alla målgrupper i världen som söker ett premiumvarumärke inom akustiklösningar och väggabsorbenter.

The sound of Sweden

Lyfter det svenska ursprunget

Varumärkesstrategin och kommunikationskonceptet tar avstamp i den svenska naturen och den rena, hållbara känslan som denna förmedlar. En ambition för Ecophon är att försöka återskapa det naturliga ljudet utomhus i exempelvis en skog inomhus i ett kontorslandskap.

Brand book

Lättillgängligt för alla

Varumärkesstrategin för Ecophon är tydligt beskriven och visualiserad i företagets brand book så att den ska vara lättillgänglig för alla som är budbärare av varumärket i olika sammanhang.

Culture handbook

Hjälper till att stärka kulturen

Storyn om varumärket och kulturen i företaget finns väl förpackad i en handbok som gör det lätt för nyanställda att förstå och befintliga medarbetare att påminnas om värdet av en stark kultur.

Kommunikationsplattform och grafiska riktlinjer

Skapar en enhetlig känsla

Kopplat till varumärket finns också en kommunikationsplattform som beskriver hur varumärket ska kommuniceras visuellt och verbalt till olika målgrupper. Det finns också grafiska riktlinjer för olika ändamål och behov.

Fler exempel

Fler exempel på uppdrag

Strategier för sociala medier

För att lyfta effekten av aktiviteter i sociala medier har Navigator skapat en SoMe-strategi för Ecophon. Arbetet inkluderar att definiera målgrupper och personas, mätbara mål och aktivitetsplaner för varje kanal.

Utveckling av affärsmodell

För att säkerställa att alla aktiviteter är i linje med visionen har Navigator skapat ett koncept och kommunikation för affärsmodellen. Navigator har även utvecklat workshops, träningsmaterial och ”train-the-trainer”-lösningar för att implementera affärsmodellen i hela organisationen.

Kommunikation för applikationsområden

Ecophon är kunskapsledare inom rumsakustik, särskilt inom områden som vård, kontor och utbildning. I nära samarbete med Ecophon har Navigator skapat specialiserad kommunikation med fokus på kunskap och vetenskaplig forskning, och inte på produkt, riktade mot beslutsfattare och specialister inom dessa applikationsområden.

Globala produktlanseringar

Som en global koncern är Ecophon närvarande på ett flertal marknader. Navigator har hjälpt Ecophon att utveckla internationella produktlanseringskampanjer inkluderande konceptuell kommunikation och verktyg som broschyrer, webbplatsinnehåll, digitala presentationer, innehåll för sociala medier, film, annonsering on-line och off-line samt andra säljredskap.

Relaterade case

ASSA ABLOY Entrance Systems

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsplattform samt…

ADB Safegate

Navigator har samarbetat med ADB Safegate under många år och vi var bland annat inblandade i…

SITA Sverige

Vi på Navigator har hjälpt SITA Sverige med strategisk och integrerad kommunikation, konceptutveckling, internimplementering, varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter…

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy