1910 Event

Skapar ett vinnande varumärke för framgångsrika event

Malmö FF har sedan länge arbetat med event och konferenser i anslutning till sina andra aktiviteter. I samband med att man blev ägare till Eleda Stadion ville man ta ett nytt grepp kring sina event och uthyrningen av sina konferenslokaler.

Nytt namn och ny strategi

Vi på Navigator kopplades in och gjorde en grundlig genomlysning av verksamheten för att därefter ta fram förslag på namn, varumärkesstrategi och kommunikationskoncept för att kunna ta en stark position på eventmarknaden i södra Sverige.

 

Namnet 1910 har en stark koppling till Malmö FF för de som vet, eftersom det var startåret för klubben. Dessutom kallades redan den största konferenslokalen för 1910 vilket var känt för många och på så vis kunde man dra nytta av det som redan byggts upp.

Inbound marketing för att nå målen

Malmö FF har stora ambitioner med verksamheten som är en viktig intäktskälla vid sidan av de idrottsliga och samhällsinriktade aktiviteterna. För att nå målen och för att kunna mäta och optimera resultatet av insatserna arbetar vi löpande med inbound marketing för 1910 Event. Vi sprider information genom utskick, blogginlägg, nyhetsbrev, guider, checklistor och sociala media-aktiviteter för att skapa intresse och generera leads som automatiskt kvalificeras med hjälp av HubSpot som inbound marketing-plattform.

Relaterade case

ASSA ABLOY Entrance Systems

Navigator har bland annat hjälpt ASSA ABLOY Entrance Systems att utveckla företagets varumärkes- och kommunikationsplattform samt…

Axis

Navigator har hjälpt Axis att utveckla sin varumärkesidentitet och skapa strategisk, såväl som operativ kommunikation för…

Clemondo

Navigator har hjälpt Clemondo att utveckla en varumärkesstrategi för koncernen och de olika varumärkena. Dessutom bistår…

Niclas Bergenblad
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Niclas Bergenblad
Creative Director Digital and innovation strategy