Vuxenlärande – en nyckel till framgångsrik förändring

FörändringAtt få till stånd en bred och varaktig förändring i en organisation är betydligt lättare sagt än gjort. Vanor ligger djupt i oss och mycket sitter i väggarna. Hur får man människor att ta till sig nya sätt att tänka och agera, och göra dem till sina egna?

Vuxenpedagogik vid förändring

Det finns grundläggande skillnader i hur barn och vuxna lär sig nya saker. Vill man genomföra en förändring är det viktigt att ta hänsyn till hur vuxna utvecklar ny kunskap. Ibland pratar man om vuxenpedagogik, men begreppet pedagogik betyder egentligen läran om att utbilda barn. En del pratar om andragogik, men det skulle i så fall betyda läran om att utbilda män. Och det känns ju inte så modernt.

Andra förutsättningar

En vanlig arena för vuxenlärande är arbetslivet. När våra år i skolbänken är över förändras förutsättningarna för hur vi tar till oss ny kunskap. En grundläggande skillnad är att vi då är mogna, självständiga individer som vill vara med och påverka hur lärandet ska gå till. Om vi får inflytande över processens upplägg och innehåll, tar vi större ansvar för vår inlärning. Vi har också samlat på oss en hel del kunskap redan, och dessa erfarenheter är en viktig grund för att bygga ny kunskap. Processen kan exempelvis utgå ifrån upplevda problem, som man får diskutera igenom och gemensamt försöka hitta lösningar på. I en grupp med vuxna finns vanligtvis olika synsätt och erfarenheter som kan tas tillvara och leda fram till ny förståelse för alla i gruppen. För att vuxenlärande ska fungera måste man också uppleva att man har nytta av de nya kunskaperna, och gärna ganska omgående kunna använda dem i sin vardag.

Skapa lust att lära

Den allra viktigaste aspekten för vuxenlärande är dock att det måste upplevas som någorlunda lustfyllt att lära nytt. Detta kan man åstadkomma på olika sätt, som ofta går ut på att involvera, skapa engagemang och interaktion. En oändligt lång powerpoint-presentation med massor av staplad information är dömd att misslyckas. Genom att bjuda in till diskussion, göra övningar i grupp, visa en inspirerande film, presentera ett bra case, använda inslag av tävling och lek, brainstorma och så vidare, kommer man hela vägen in i mål. Sedan är det viktigt att komma ihåg att sann förändring tar tid, och nya kunskaper måste få chans att repeteras och vidareutvecklas löpande.

Några viktiga punkter:

Motivation och engagemang
När det blir roligt att lära nytt aktiveras alla delar av hjärnan för att utveckla och ta till sig den nya kunskapen.

Delaktighet i lärprocessen
Att få deltagarna att känna att de äger sin egen lärprocess är mycket värdefullt. Genom att öppna upp och vara flexibel skapar man ett gemensamt ansvar för processen.

Baserad på erfarenheter
Deltagarnas olika kunskaper och erfarenheter är ofta en guldgruva när det kommer till att finna nya vägar framåt.

Relevant för nytta direkt
För att ny kunskap ska genereras måste den ganska direkt kunna sättas in i ett sammanhang som känns relevant i deltagarens vardag.

Internkommunikation >>

Vill du ha mer information om hur du lyckas med att skapa en framgångsrik förändring rekommenderar vi att du läser om vår tjänst “Internkommunikation”.

Share