Contentbyrå

 
contentbyrå

De flesta företag har idag en sociala media-strategi och många har börjat bygga upp sina egna kanaler för att kommunicera med sina kunder. Men för att lyckas är det viktigt att publicera innehåll som är värdefullt för målgruppen. Det gäller att arbeta konsekvent, systematiskt och långsiktigt med sitt idé- och innehållsarbete. Det är det som är huvuduppgiften för framtidens contentbyrå.

Framtidens contentbyrå

Syftet med content marketing är att attrahera och behålla kunder genom att konsekvent skapa relevant och värdefullt innehåll med avsikten att ändra eller förstärka konsument beteende. Det är en fortlöpande process som lämpligast integreras i din övergripande marknadsföringsstrategi, och den fokuserar på medier som du äger, inte hyr.

Värdeskapande

Värdet ligger i själva innehållet som måste uppfattas intressant, lärorikt eller underhållande av målgruppen. Eftersom det finns en allmän misstänksamhet mot marknadskommunikation så ställer detta höga krav på innehållet, som måste upplevas lärorikt, informativt eller underhållande, upplevas ärligt eller sakligt och inte får upplevas som ett försök att sälja.

Bygga egna kanaler

Content marketing fokuserar på medier som du äger, inte hyr. Att “äga” avser här att du kontrollerar vad som publiceras i mediumet och när, och att det tydligt framgår för publiken att det är du som är avsändaren. Exempel på medier kan vara:

 • Blogg
 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Google+
 • Twitter
 • Med flera

Fördelar med content marketing

Här är några av fördelarna med att arbeta systematiskt och regelbundet med kvalitativt innehåll i digitala och sociala plattformar. Du:

 • Stärker varumärket gentemot befintliga kunder och skapar merförsäljning
 • Breddar kännedomen utanför det normala upptagningsområdet
 • Skapar stolthet och engagemang hos medarbetare och samarbetspartners
 • Genererar leads som kan konverteras till nya kunder

Innehållsstrategi >>

Här kan du läsa mer om hur vi på Navigator kan hjälpa dig att ta fram en innehållsstrategi för blogg och sociala medier.

Långsiktig content marketing

Vi på Navigator arbetar med content marketing för en lång rad av våra kunder. Vi hjälper dem att generera goda idéer som kan stärka befintliga relationer och samtidigt skapa nya. Vi hjälper även till med att publicera, dela och sprida innehåll samtidigt som vi bistår med analyser och rapporter kring vad som sägs om våra uppdragsgivare i sociala medier.

Hjälp med content marketing? >>

Vill du ha hjälp med content marketing till en fast månadskostnad ska du läsa mer här.

lovisa_sv-14Kontakta oss gärna

Hör av dig om du vill ha prisuppgift på vad det innebär om vi hjälper dig med din löpande content marketing.

Lovisa Hermansson
PR Consultant
Media relations
Tel +46 40 631 62 30
lovisa.hermansson@navigator.se

Share