De flesta företag har idag en sociala media-strategi och många har börjat bygga upp sina egna kanaler för att kommunicera med sina kunder. Men för att lyckas är det viktigt att publicera innehåll som är värdefullt för målgruppen. Det gäller att arbeta konsekvent, systematiskt och långsiktigt med sitt idé- och innehållsarbete. Det är det som är essensen i hur vi ser på content marketing.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication