Personas är fiktiva karaktärer som representerar dina målgrupper. Personan beskriver målgruppens behov, mål, attityder och beteendemönster. På så sätt blir det enklare att föreställa dig personen som besöker din webbplats eller använder dina tjänster. Du får förståelse för deras förväntningar, behov och önskemål, så att du kan fatta bättre beslut om din kommunikation. Och när du har identifierat deras respektive kundresor blir det ännu enklare att erbjuda rätt innehåll till rätt persona.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication