Sociala medier är idag en naturlig del av många företags vardag. Att råda över sina egna kanaler och nå ut med ofiltrerad information när man själv önskar innebär många fördelar. Men för att lyckas krävs en genomarbetad sociala medier-strategi så att du lägger rätt resurser på rätt kanaler och håller en hög kvalitet på innehållet.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication