Kommunikationskonceptet är en dramatisering av dina budskap. Det bygger på en övergripande idé som kan gestaltas i olika former. Både visuellt och verbalt. Konceptet finns till för att få ditt varumärke att väcka känslor hos mottagaren och därmed göra dig värd att lägga på minnet.

Leif Lindau
Vi hjälper dig gärna med dina kommunikationsutmaningar.
Leif Lindau
Managing Partner Strategic communication