I detta Pejlingavsnitt beskriver Lars Åberg, CMO på Axis Communications hur pandemin påskyndat den digitala utvecklingen och skapat nya möjligheter men också utmaningar. ”Mässor och event har sedan starten varit ett viktigt inslag i vår vardag. Vi har alltid sett till att göra ett ordentligt avtryck på de fysiska aktiviteter där vi deltar. Vid digitala event är detta betydligt svårare vilket ställer höga krav på nytänkande.”