Pandemin har inneburit många utmaningar för MFF:s breda verksamhet. Ekonomiskt har den påverkat allt från publikintäkter till uthyrningen av konferenslokaler på arenan. Men den kanske viktigaste utmaningen har varit att hålla motivationen uppe hos alla medarbetare, spelare och ungdomar. I det här avsnittet av Pejling beskriver MFF:s vd Niclas Carlnén hur de lyft blicken, planerat framåt och hittat nya vägar till framgång. ”Det är en tuff balansgång att hålla emot med hälarna samtidigt som du behöver vara på tå för att ha fart när det vänder. Vi tycker att vi har lyckats bra utifrån förutsättningarna”.