I detta Pejlingavsnitt beskriver Patrik Romberg, Senior Vice President Group Communications på Trelleborg AB hur viktigt det är att hitta rätt balans i den interna och externa kommunikationen under en kris. ”I en global organisation med olika regler och förutsättningar i varje land gäller det att ha koll på vad som verkligen gäller för att kommunicera rätt saker i rätt kanal.”