Visionen är uppkopplad, autonom, delad och elektrifierad. Resan dit innebär att traditionella gränser suddas ut samtidigt som det skapas nya såväl fysiska som digitala gränssnitt. Fordonsindustrin är en bransch i stor förändring som ställer nya och annorlunda krav på både medarbetarna och kommunikationen.  I det här avsnittet av Pejling beskriver Mikael Olsson, VD för Mercedes Benz Malmö,  hur de tar sig an utmaningarna. ”Vi strävar efter att skapa flexibla koncept som utgår från kundens behov och möter henne eller honom med rätt människor, riktade budskap och nytänkande redskap genom hela resan. ”