Jonas Jaenecke, VD på Söderberg & Haak berättar om hur de med ett grundläggande analysarbete tog fram en 3-årsplan/strategi för att vända en förlusttyngd verksamhet. ”Tidigare hade vi 30 egenägda försäljningsenheter, nu fokuserar vi i stället på rikstäckning via starka lokala återförsäljare”.